Yazar Adları İndexi  
   Çeviren, Aktaran veya Yayına
 Hazırlayan Yazar Adları İndexi


15. yy. Tekke Şairlerinden Kemal Ümmi’nin Bir Destanı, 5 (34), Yaz 1997, 50-52

1927 Yılında Türk Yurdu’nda Neşredilen (Özbek) Halk edebiyatı Nasıl Toplanmalı, İsimli Yazı Münasebetiyle, 6 (47), Güz 2000, 31-40

34. Yılında “Milli Folklor” ve Kurumlaşma, 6 (48), Kış 2000, 4

Abdal Musa’nın Gerçek Hayatı Menkabevî Hayatı ve Şahsiyeti, 1 (8), Aralık, 1990, 8-10

Abdullah Tukay’ın Halk Edebiyatı İle İlgili Görüş Ve Düşünceler, 2 (16), Kış 1992, 30-31

Abdullah Yusupov, 7 (56), Kış 2002, 158-165

Abonelerimize Duyuru, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 111

Açık Hava Müzesi İstiyoruz, 1 (7) Eylül 1990, 32-33

Açık Teşekkür, 3 (21), Bahar 1994, 15

Adana’da Asker Uğurlama ve Karşılama Törenleri, Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri, 6 (47), Güz 2000, 41-48

Adana’da, Törenlere, Adaklara Özel Günlere Ait İnançlar, Pratikler ve Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü, 7 (49), Bahar 2001, 27-37

Adı Konulmamış Yazı, 4 (28), Kış 1995, 13-14

Adıyaman Yöresinde Hikâyesi Olan Atasözleri ve Deyimler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 116

Afganistan’daki Hazara Türkleri İle Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepni Türkleri arasında Yaşayan Halk İnanmaları Üzerine Bir Mukayese Denemesi, 7 (50), Yaz 2001, 9-21

Afrika Sözlü Sanatının İncelenmesi, 3 (19), Güz 1993, 3-9

Afyon’dan Derlenen Üç Efsane, 4 (26), Yaz 1995, 99-100

Ağıtlar: Yeniden Yaratma Yapı ve Tür Problemleri, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 73-80

Ağıtların Halk edebiyatının Anlatmaya Dayanan Türleri İle Olan Münasebetleri, 2 (12), Kış 1991, 55-58

Ağrı’dan Derlenmiş: Karakoyun Efsanesi, 2 (15), Güz 1992, 31-32

Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri,  3(18), Yaz 1993, 22-28

Ahıskalı Kadı-Zâde Seyyid Saîd Muhammed’in Mecmûatü’l-Letâif Sandükatü’z-Zerâif, Cöngü, 7 (52), Kış 2001, 117-122

Ahilik Kültürünü Araştırma Yarışması, 1 (3), Eylül 1989, 31

Ahmed Vefik Paşa ve Atasözlerimiz, 5 (33), Bahar 1997, 22-26

Ahmed-i Bîcân’ın Manzum Cevâhir-Namesi, 7 (49), Bahar 2001, 81-86

Ahmet Can Kasimi 1912-1940, 1 (6), Haziran 1990, 18-20

Akdağmadeni Çocuk Oyunları: Âşık Oyunu, 5 (38), Yaz 1998, 57-62

Akmescid’den Türkü Sesi, 7 (53), Bahar 2002, 56-65

Akseki Türküleri, 1 (7) Eylül 1990, 53-55

Akseki Türküleri-2-, 1 (8), Aralık, 1990, 51-52

Akseki Türküleri-3-, 2 (9), Bahar 1991, 58-59

Aksu Nezmileri 4 (25), Bahar 1995, 80

Akşehirde Sıra Yarenleri Dr. G.Tarıman Cenikoğlu, Tüdav Yayınları, İstanbul 1998, S.153, 6 (43), Güz 1999, 86-88

Aktı O, 4 (28), Kış 1995, 22

Alacahan’da Nevruz Kutlamaları -Bir Tarih-, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 11-12

Alevilîk ve Şerîat, 1 (6), Haziran 1990, 49

Ali Akbaş’tan Bir Şiir: Huma Kuşumuz, 4 (26), Yaz 1995,

Ali Rahmani’den Bir Şiir: Bar Aşkıdır Yar Aşkıdır, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 16

[Ali Rahmani’den Bir Şiir]: Balı Var, 3 (20), Kış 1993, 13

Ali Rıza Önder Yaşayan Anadolu Efsaneleri-Kayseri 1955, 76 sayfa (Yeni Erciyes Yayınları: 2), 5 (33), Bahar 1997, 112-117

Alman Edebiyatında Halk Hikâyesi, 4 (27), Güz 1995, 43-45

Alman Folklor Çalışmalarının Özellikleri, 3 (20), Kış 1993, 14-24

Alman Halk Türküsü Arşivi, 1 (7) Eylül 1990, 30-31

Almanya’da Masal: Ad, Kavram ve Önemli Çalışmalar, 5 (35), Güz 1997, 88-91

Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma, 7 (51), Güz 2001, 51-64

Alpamış Destanı ve Deded Korkut Kitabı’ndaki Mitolojik Motifler, 7 (52), Kış 2001, 60-67

Alparslan Sagusu, 5 (34), Yaz 1997,

Alper Tonga’ya Ait Bazı Sözler, 2 (16), Kış 1992, 11-12

Alplara Mahsus Evlilik, 5 (37), Bahar 1998, 78-84

Altay Bilmecelerinden Örnekler, 3 (21), Bahar 1994, 81-84

Altay Folkloru Sazon Surazakfof, Gorno Altay 1975, 231 s, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 125-128

Altay Türklerinin Atasözlerinde At, 5 (34), Yaz 1997, 63

Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı: Alıp Manaş, 5 (35), Güz 1997, 109-111

Altay-Türk Folklorunda ve atasözlerinde At, 5 (36), Kış 1997, 60-65

Anadolu Destanları 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 118-124

Anadolu Düğün Geleneğinin Sosyal Hayata, Sanata ve Edebiyata Etkisine Dair, 2 (13), Bahar 1992, 28-31

Anadolu Afsaneleri Belleklerde Yaşamaya Devam Ediyor, 7 (55), Sonbahar 200, 61-69

Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipleri, 6 (44), Kış 1999, 10-17

Anadolu Türk Halk İnanç Araştırmalarının Problemleri Üzerine, 5 (38), Yaz 1998, 63-68

Anadolu’da Atın Yeniden Keşfi Veya Atlı Tarım Hakkında Yozgat’tan Bir Kesit, 3 (22), Yaz 1994, 49-52

Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi, 3 (23), Güz 1994, 6-7

Anadolu’da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma, 6 (46), Yaz 2000, 104-108

Andelip ve Oğuznamesi I, 1 (4), Aralık 1989 12-13 (Devamı: 32.sayıda)

Andelip ve Oğuznamesi I 1 (4), Aralık 1989, 12-13 (Devamı: 32.sayıda)

Andelip ve Oğuznamesi, 2, 1 (5), Mart 1990, 23-25 (Devamı:  6. sayıda)

Andelip ve Oğuznamesi, -3-, 1 (6), Haziran 1990, 21-25

Andersen Ya da Gerçeklik, 5 (34), Yaz 1997, 94-98

Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme, 1 (5), Mart 1990, 38-41, (Devamı: 6. sayıda)

Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme-2-, 1 (6), Haziran 1990, 39-41

Ankara Üniversitesi DTCF’de Halk Bilimi (Folklor) Bölümü Kuruldu..., 3 (20), Kış 1993, 60

Annemin Atasözleri Türküsü Ve Bir Masalı, 4 (28), Kış 1995, 84-85

Antika ve Eski Eserler Kılavuzu, 5 (39), Güz 1998, 143

Arabesk Müzik, Özgün Müzik, Çağdaş Halk Müziği ve Türkiye’de Sanatın Ucuzluğu, 1 (6), Haziran 1990, 16-17

Aramızdan Ayrılışının 4. Yılında Dr. Himmet Biray’a Armağan, 6 (45), Bahar 2000,

Arapça ve Farsça Kelimelerin Başkurt Türkçesinde Anlam Değişikliğine Uğraması Üzerine, 5 (35), Güz 1997, 61-63

Aras Üzerine Maniler, 5 (35), Güz 1997, 39-49

Ardanuç Manileri, 2 (11), Güz 1991, 54

Arguvan Köylerinde Uğur Alma Âdeti, 1 (3), Eylül 1989, 30

Arnavutluk’taki Nasrettin Oğlu Nasrettin, 7 (55), Sonbahar 2002, 76-80

Artvin Atasözlerinden Seçmeler, 2 (13), Bahar 1992, 51-54

Artvinli Âşık Merakî (1340-), 3 (18), Yaz 1993, 38-39

Arzu ile Kamber’den “Yılan Hikayesi”ne, 7 (55), Sonbahar 2002, 36-41

Arzu İle Kamber Hikâyesinin İki Varyantı “Bayburt-Yozgat”, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 30-33

Aslı ve Kerem Destanı’nın Türkmen Varyantından Şiirler, 2 (15), Güz 1992, 18-19

Âsûde Bahar Ülkesi, 4 (28), Kış 1995, 12

Âşık Ali Cemali Repertuarından Parçaların Performans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi, 7 (55), Sonbahar 2002, 81-94

Âşık Ali Çatak; Bütün Yönleriyle Seyranî, 3 (20), Kış 1993, 64

Âşık Ali Rahmanî’nin Ardından..., 3 (21), Bahar 1994, 16-19

Âşık Ali’nin Edebî Mirası, 5 (35), Güz 1997, 23-27

Âşık Demli ve Oğlu Said Coşkun, 6 (47), Güz 2000, 80-84

Âşık Dertli’nin Tarikati Meselesi, 5 (34), Yaz 1997, 18-22

Âşık Edebiyatı Bbliyografyalarına Dair, 1 (5), Mart 1990, 21-22

Âşık edebiyatı Dedik de..., 1 (2), Haziran 1989, 4-5

Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tulûat Divan, 7 (49), Bahar 2001, 71-76

Âşık Edebiyatının Kaynağı Olarak Divanlar, 2 (12), Kış 1991, 20-21

Âşık Efgan Didarî ve Hikâyesi, 6 (46), Yaz 2000, 87-91

Âşık Efkârî (1900-1980), 3 (19), Güz 1993, 35-37

Âşık Efkari’de Övgü ve Yergi, 3 (23), Güz 1994, 42-44

Âşık Gümrani, 3 (18), Yaz 1993, 53-54

Âşık Hasan Dede’nin ”Dağlar” Şiirinde İktidarla İlişki , 7 (55), Sonbahar 2002, 57-60

Âşık Kemter Baba ve Bazı Düzeltmeler, 6 (43), Güz 1999, 67-76

Âşık Makamları Üzerine Bir Değerlendirme, 1 (7) Eylül 1990, 22-29

Âşık Mehmet Yakıcı’da Rüya Motifi, 1 (5), Mart 1990, 3-5

Âşık Meraki’de Dil ve Poetika, 5 (34), Yaz 1997, 47-49

Âşık Mevlüt İhsani Hayatı ve Hikâyeciliği, 7 (51), Güz 2001, 80-92

[Âşık Reyhani’den Bir Şiir ]: Ölsem de Gam Yemem, 4 (26), Yaz 1995, 65

Âşık Seyrani’nin Şiir anlayışı (Teorik Bir Yaklaşım), 2 (11), Güz 1991, 46-48

Âşık Sümmanî Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler, 6 (44), Kış 1999, 68-76

Âşık Sümmanî’de Dil, Edebiyat, Sanat, 4 (25), Bahar 1995, 72-74

Âşık Şenlik Hakkında Azerbaycan’da Yapılan Araştırmalar, 5 (38), Yaz 1998, 19-21

Âşık Şenlik ve Vatan, 1 (5), Mart 1990, 19-20

Âşık Şenlik’in Latif Şah Hikâyesi Üzerine Bir Deneme, 1 (5), Mart 1990, 12-14

Âşık Şenlik’in Salsal Destanı Hakkında, 5 (41), Bahar 1999, 9-13

Âşık Şevki Halıcı’nın Hikâyeciliği, 7 (49), Bahar 2001, 38-56

Âşık Şiirinde Şekil, Tür ve Makam Meselesi, 2 (15), Güz 1992, 9-13

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Boşnak Âşık (Gusları) Tarzı Şiir Geleneği Arasında Ortaklıklar Üzerine Tespitler, 5 (39), Güz 1998, 8-24

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Erzurumlu Emrah. 6 (47), Güz 2000, 52-55

Âşık Tarzı Türk Şiirinde Destan Türünün Tasnifi, 3 (19), Güz 1993, 19-23

Âşık Tarzı Türk Şiirinde Mektup Geleneği, 3 (17), Bahar 1993, 55-56

Âşık Veysel’in Bir Şiirinin “Metrum Eşlikleri”Açısından Çözümlenmesi, 7 (55), Sonbahar 2002, 53-56

[Âşık Türkî’den Bir Şiir: ] Çığlıklar Yarım Kaldı, 2 (16), Kış 1992,

[Âşık Türkî’den Bir Şiir: ] Büyükler Bir Nevruz Masalı, 3 (17), Bahar 1993,

[Âşık Türkî’den Bir Şiir]: Ağlayan Azerbaycan, 3 (18), Yaz 1993,

[Âşık Türkî’den Bir Şiir]: Yitik Bir Zamanın Türküsü, 3 (19), Güz 1993, 56

[Âşık Yusuf Polatoğlu’ndan Bir Şiir ]: Devlet Baba, 2 (10), Yaz 1991, 16

Âşıklar Etrafında Anlatılan Fıkralar, 3 (17), Bahar 1993, 16-20

Âşıklar Şöleninden Yükselen Ses: Uyan Himmet Hocam Uyan, 4 (28), Kış 1995, 23-24

Âşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri, 7 (53), Bahar 2002, 34-38

Âşıklık Geleneğinin Geleceğiyle İlgili Düşünceler ve Yapılması Gerekenler, 7 (52), Kış 2001, 87-92

Aşıq Senetinde İnformativ Yük ve Repetuar Problemi, 7 (54), Yaz 2002, 19-24

Aşklarımızda Türkçe Sevdası, 2 (9), Bahar 1991, 24-27

Atasözleri ve çift isimler, 5 (40), Kış 1998, 48-49

Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türkleri’nin Dili İle, Eskişehir’deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar, 7 (50), Yaz 2001, 22-39

Atasözü Milli Karakter Yansıtır mı ?.., 2 (15), Güz 1992, 14-15

Atatürk Üniversitesinde Folklor Çalışmaları, 4 (27), Güz 1995, 54-58

Avrupa Masal Tipleri ve Kişileri, 5 (36), Kış 1997, 70-73

Avustralya’da Folklor Çalışmaları, 4 (27), Güz 1995, 2-8

Avusturalya’daki Türkler ve Milli Kültür, 1 (2), Haziran 1989, 6-8

Aynur Karataş’ın Ardından, 6 (44), Kış 1999, 128

Azaplı’nın Şiir Dünyasındaki Azerbaycan, 1 (5), Mart 1990, 15-17

Azerbaycan Açık Oturumunda Prof. Dr. Dursun Yıldırım Konuştu, 1 (5), Mart 1990, 47

Azerbaycan Âşık Edebiyatında Tür ve Şekil, 3 (21), Bahar 1994,  25-31

Azerbaycan Âşık Havaları, 5 (40), Kış 1998, 31-40

Azerbaycan Âşıklık Geleneği ve Dirili Kurbanî, 3 (20), Kış 1993, 35-38

Azerbaycan Bayatılarında Araz Nehrinin Yeri, 2 (13), Bahar 1992, 25-28

Azerbaycan Bilmecelerinde Kafiye-Redif ve Bunlarla İlgili Bazı Problemler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 34-40

Azerbaycan Folkloru: Problemler , Vazifeler, 5 (34), Yaz 1997, 5-17

Azerbaycan Makamlarından Olan Şûr’un Türk Müziği İle Karşılaştırmalı Tahlili, 6 (46), Yaz 2000, 101-103

Azerbaycan Şirvan Boyatılarının Hususiyetleri 7 (54), Yaz 2002, 102-106

Azerbaycan ve Arap Masalına Düalist Fikrin Yansıması, 3 (24), Kış 1994, 48-53

Azerbaycan ve Türkiye Sahasında Âşık Edebiyatının XVIII. Yüzyılı, 5 (35), Güz 1997, 2-9

Azerbaycan, Halk Türküleri, 3 (24), Kış 1994, 57

Azerbaycan’da Bayatılar, 1 (5), Mart 1990, 5

Azerbaycan’da Folklor Faaliyetleri, 4 (25), Bahar 1995, 34-39

Azerbaycan’da İki Türk Efsanesi, 2 (14), Yaz 1992, 31

Azerbaycan’da Molla Nasreddin Letifelerinin Neşri ve Tetgigi Tarihinden, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 15-17

Azerbaycan’da Novruz Merasimi, 4 (25), Bahar 1995, 11-15

Azerbaycan’ın Müzik Yapısı ve Ses Sistemi Üzerine Bir Araştırma, 5 (41), Bahar 1999, 70-73

Azerbaycan’ın Şeki ve Zagatala Bölgesinde Yaşayan Avar ve Sahurların Düğün Geleneği, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 101-103

Azerbaycan’ın Şeki ve Zagatala Yörelerinde Doğum Öncesi, Sonrası ve Çocukların Ailede Terbiyesi, 5 (33), Bahar 1997, 126-128

Azerbaycanlı Âşık Hüseyin Şemkirli, 2 (13), Bahar 1992, 35-38

Azerbeycan ve Âşık Valeh, 1 (5), Mart 1990, 10-11

Azeri ve Kazak Efsanelerindeki Benzerlikler, 2 (10), Yaz 1991, 17-18

Babay Batır, 7 (56), Kış 2002, 179-182

Bâbörek, 5 (37), Bahar 1998, 51-66

Baksicilik, 6 (45), Bahar 2000, 65-67

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar, 4 (27), Güz 1995, 59-60

Balkan Mutfağından Bir Yemek: Üsküp’te Ay Var, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 108-109

Bana Bir Resim Getirdiler, 7 (54), Yaz 2002, 126

Banıçiçek’ten Jüliyet’e..., 1 (2), Haziran 1989, 9-11

Bardızlı Âşık Nihanî, 4 (28), Kış 1995, 87-88

Barış Manço Araştırmalarının Önemi ve Yöntemi Üzerine Tespitler, 6 (46), Yaz 2000, 40-47

Barış Manço’ya Doktor Ünvanı Verildi, 2 (13), Bahar 1992, 15

Basında Dr.Himmet Biray, 4 (28), Kış 1995, 22

Başkurt Atasözleri, 4 (28), Kış 1995, 43-45

Başkurt Bilmeceleri, 4 (27), Güz 1995, 75-76

Başkurt Destanı Akbuzat’ın Epik Kurallara Göre İncelenmesi 6 (44), Kış 1999, 24-34

Başkurt Halk Destanı Ural Batır, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 124

Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, 5 (34), Yaz 1997, 103-104

Bayburt Manilerinden Hareketle İletişimde Yüklendiği Fonksiyonla Mani Söyleme Geleneği, 6 (44), Kış 1999, 105-114

Bayburtlu Zihni, 1 (2), Haziran 1989, 26-27

Bayram Düşünceleri, 1 (6), Haziran 1990, 10

Bayramlar ve İçel’de Dini Bayram Gelenekleri, 2 (15), Güz 1992, 29-30

Bazı Aydınlarımıza Bir Türlü Sevdiremediğimiz Halk Edebiyatımız, 1 (1)  Ocak - Şubat - Mart 1989, 4-5

Beden Folkloru, 5 (38), Yaz 1998, 136-139

Bedik, 7 (53), Bahar 2002, 66-70

Bektaşi Halk Şiiri, 3 (22), Yaz 1994, 31-33

Bektaşilik Kontekstinde Halk Şiiri, 6 (43), Güz 1999, 3-6

Bektaşî Tipinin İzinde Bektaşî Fıkraları Hakkında Bir Gruplandırma Çalışması, 7 (55), Sonbahar 2002, 103-106

Belguedj’in Makalesine Göre Cezayir Konuşma Dilindeki Türkçe Kelimeler ve Tunus’taki Durum, 6 (46), Yaz 2000, 10-21

Benlik, Kimlik ve Kişilik Kavramları Üzerine Notlar II: Milli Benlik, 2 (9), Bahar 1991, 9-15, (Devamı: 20

Benlik, Kimlik ve Kişilik Kavramları III: Kültürel Kimlik, 2 (10), Yaz 1991, 11-16

Benlik, Kimlik ve Kişilik Üzerine Notlar, 1 (8), Aralık, 1990, 28-31

Beyrek Hikâyesinin Yozgat’ta Derlenen İki Yeni Varyantı Üzerine, 4 (27), Güz 1995, 70-72

Biga’da Seya Geleneği, 1 (6), Haziran 1990, 50

Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi, 7 (51), Güz 2001, 119-129

Bilinmeyen Bir Halk Şairi: Âşık Hüseyin, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 25-26

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünün Çalışmaları, 7 (55), Sonbahar 2002, 126-129

Binbir Gece Masalları’nda Âşık Kadın Tipi: Aziz ve Azize Masalı, 5 (41), Bahar 1999, 36-46

Bir Aşk Hikâyesi Kahramanı Sürmelibey, 7 (51), Güz 2001, 75-79

Bir Bakan, Bir Şair, Bir Sanatçı..., (Azerbaycanlı Şair İlyas Taptık), 1 (4), Aralık 1989, 19-20

Bir de Sen, 5 (40), Kış 1998

Bir Efsane, Bir Masal Derken.., 2 (10), Yaz 1991, 32-33

Bir İhtilac-Name Üzerine, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 98-111

Bir Kızılbaş Şairi: Bir Sultan Abdal, 2 (12), Kış 1991, 53-54

Bir Kitap ve Düşündürdükleri Veya Türk Parömiyolojisi Üzerine Yunan Düşünceleri, 2 (9), Bahar 1991, 49-50

Bir Kongre Bir Müze ve Düşündürdükleri, 1 (3), Eylül 1989, 2-3

Bir Şair ve Bir Kıt’a, 2 (9), Bahar 1991, 42-43

Bir Şiir: Hoyrat Diliyle Bosna, 3 (22), Yaz 1994, 56

Bir Tatar Masalı: Yılan Patşası Şahmara, 5 (33), Bahar 1997, 131-137

Bir Varmış Bir Yokmuş, 5 (33), Bahar 1997, 88-95

Bir Vefa Mesajı, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 109

Bir Yazma Hikâye Mecmuası Ve Kesik Baş Destanı, 4 (28), Kış 1995, 35-38

Bir Zamanlar Eşek Güreşleri, 1 (6), Haziran 1990, 28-29

Birkaç Söz, 3 (17), Bahar 1993, 2

_____, 6 (46), Yaz 2000, 3

_____, 7 (49), Bahar 2001, 4

_____, 7 (50), Yaz 2001, 4

_____, 7 (51), Güz 2001, 4

_____, 7 (52), Kış 2001, 4

_____, 7 (53), Bahar 2002, 4

_____, 7 (54), Yaz 2002, 4

_____, 7 (55), Sonbahar 2002,

Bitlis’te Oynanan Araçlı Oyunlardan Bir Örnek Zeyno (Zeybek) Arvadın Öldü Oyunu, 3 (22), Yaz 1994, 60-61

Bize Gelen Dergi ve Gazeteler, 3 (22), Yaz 1994, 64

_____, 3 (23), Güz 1994, 14

_____, 4 (25), Bahar 1995, 39

_____, 4 (26), Yaz 1995, 40

Bize Gelen Dergiler, 2 (15), Güz 1992, 30

_____, 3 (17), Bahar 1993, 36

_____, 3 (18), Yaz 1993, 64

_____, 3 (19), Güz 1993, 39

_____, 3 (20), Kış 1993, 58

_____, 3 (21), Bahar 1994, 24

_____, 4 (28), Kış 1995, 34

_____, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 103

_____, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 20

_____, 5 (33), Bahar 1997, 2

_____, 5 (34), Yaz 1997, 17

_____, 5 (35), Güz 1997, 111

_____, 5 (37), Bahar 1998, 46

_____, 5 (38), Yaz 1998, 68

_____, 5 (39), Güz 1998, 81

_____, 5 (40), Kış 1998, 63

_____, 5 (41), Bahar 1999, 56

_____, 6 (42), Yaz 1999, 61

_____, 6 (43), Güz 1999, 12

_____, 6 (44), Kış 1999, 67

_____, 6 (45), Bahar 2000, 67

_____, 6 (46), Yaz 2000, 78

_____, 3 (24), Kış 1994, 9

_____, 4 (27), Güz 1995, 24

_____, 4 (28), Kış 1995, 88

_____, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 23

_____, 5 (33), Bahar 1997, 73

_____, 5 (34), Yaz 1997, 52

_____, 5 (35), Güz 1997, 36

_____, 5 (36), Kış 1997, 88

_____, 5 (37), Bahar 1998, 104

_____, 5 (38), Yaz 1998, 135

_____, 5 (39), Güz 1998, 110

Bize Gelen Gazeteler, 6 (43), Güz 1999, 33

Bize Gelen Kitaplar ve Dergiler, 2 (16), Kış 1992, 52

Bize Gelen Kitaplar, 3 (18), Yaz 1993, 21

_____, 3 (19), Güz 1993, 50

_____, 3 (20), Kış 1993, 62

_____, 3 (21), Bahar 1994, 31

_____, 3 (22), Yaz 1994, 7

_____, 3 (23), Güz 1994, 7

_____, 3 (24), Kış 1994, 6

_____, 4 (25), Bahar 1995, 21

_____, 4 (26), Yaz 1995, 30

_____, 4 (27), Güz 1995, 53

_____, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 128

_____, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 17

_____, 5 (33), Bahar 1997, 128

_____, 5 (34), Yaz 1997, 4

_____, 5 (35), Güz 1997, 60

_____, 5 (36), Kış 1997, 81

_____, 5 (37), Bahar 1998, 113

_____, 5 (38), Yaz 1998, 73

_____, 5 (39), Güz 1998, 37

_____, 6 (43), Güz 1999, 41

Bize Gelenler, 4 (27), Güz 1995, 11

Boratav’ın Fransızca Yazıları Üzerine Bir Deneme, 7 (49), Bahar 2001, 5-12

Börekçi Esnafı ve Türk Dünyasında Börek Adları, 3 (17), Bahar 1993, 50-53

Böyle Bağlar Hikâyeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, 4 (25), Bahar 1995, 40-45

Bu Dünyadan Bir Türkmen Beyi Geçti, 4 (28), Kış 1995, 15-16

Bugünkü Japonya’da Folklor Çalışmaları, 3 (24), Kış 1994, 7-9

Bulgar Türklerinin ve Diğer Türklerin Yılbaşı Adetlerinde Ateş, 4 (25), Bahar 1995, 8-10

Bulgaristan Türklerinin İki Türküsünde Göç Konusu, 7 (52), Kış 2001, 110-116

Bulgaristan’da Türk Kültürü’nün Başına Gelenler, 1 (4), Aralık 1989, 14-15

Bunları Biliyor musunuz, 3 (22), Yaz 1994, 30

Burdur’dan İki Uygulama: Dernek ve Çarşamba, 6 (46), Yaz 2000, 120

Bursa’da Söylenen Ramazan Manilerinden Örnekler, 1 (6), Haziran 1990, 60-61

Burunkışla Köyü Folklorundan Derlemeler, 6 (46), Yaz 2000, 118-119

Celâl Şah Hikâyesi, 3 (17), Bahar 1993, 46-49

Celali Revolts And The Epic Story Of Köroğlu- Celali İsyanları ve Köroğlu Destanı, 7 (51), Güz 2001, 15-27

Cerit Türkmenlerinde Halk Hikâyeciliği ve Hikâyeciler, 6 (44), Kış 1999, 77-87

Cezayir Halkbiliminden örnekler, 6 (47), Güz 2000, 49-51

Cönklerden Gün Işığına, 1 (3), Eylül 1989, 25-26

Cönklerden Gün Işığına, 3 (22), Yaz 1994, 57

Cumhuriyet Terkibi ve Barış Manço, 2 (13), Bahar 1992, 2-3

Cüddan, 3 (20), Kış 1993, 59-60

Cüngüş ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkıları, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 112-113

Çamlık’ın Başında Tüter Bir Tütün Veya Bilinmeyen Şekliyle Ziya’nın Türküsü ve Hikâyesi, 4 (26), Yaz 1995, 101-104

Çapanoğlu Hakkı Bey İle İlgili Bir Hikâye, 3 (19), Güz 1993, 38-39

Çeltikdüzü (Artvin-Yusufeli) Köyü Seyirlik Oyunları, 2 (16), Kış 1992, 48-49

Çıldırlı Âşık Şenlik İle Narmanlı Âşık Sümmanî’nin Karşılaşmaları, 6 (48), Kış 2000, 24-26

Çıldırlı Âşık Şevki Halıcı, 6 (44), Kış 1999, 35-45

Çıngıl: Eskişehir’de Kullanılan Bir Nazarlık, 3 (23), Güz 1994, 15-17

Çiğbörek, 3 (23), Güz 1994, 64

Çiğdem Pilavının Ritüel Niteliği, 5 (33), Bahar 1997, 65-68

Çocuk Oyunlarımız, 2 (9), Bahar 1991, 54-55

Çocuk Oyunu Araştırmalarında Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın Yeri, 5 (38), Yaz 1998, 5-8

Çocukların “Sayışmaca" Dünyası, 2 (16), Kış 1992, 24-29

Çocukluğumdan Artakalanlar, 2 (15), Güz 1992, 3-6

Çorum’da Bir Mecmua, 2 (11), Güz 1991, 39-40

Çukça Fıkraları, 7 (51), Güz 2001, 130-135

Çukurova (Kadirli-Kozan) Ninnileri Üzerine Bazı Düşünceler, 1 (2), Haziran 1989, 18-19

Çukurova Üniversitesi’nde Bölge Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Kurulması Üzerine, 2 (12), Kış 1991, 11-14

Dadaloğlu Fenomeni Bağlamında Türk Saz Şiirinin Sorunları, 7 (49), Bahar 2001, 57-66

Dadaloğlu ve Tarihimizde At, 1 (2), Haziran 1989, 20-21, Ek: 30

Dağlarla İlgili Altay-Türk Efsaneleri, 4 (31-33), Güz-Kış 1996, 66-70

Dans, 5 (33), Bahar 1997, 102-105

Darendeli Halk Şairleri, 4 (26), Yaz 1995, 37-40

“Dede Gorgud” Boyları ve Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, 2 (11), Güz 1991, 21-26

Dede Korkut Destanında Epitetler, 5 (37), Bahar 1998, 23-35

Dede Korkut Hikâyelerinde ve Manas Destanında Ağaç, 5 (37), Bahar 1998, 47-50

Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili, 5 (37), Bahar 1998, 3-12

Dede Korkut Kitabı’nda Sosyal Çevre İçinde Ozan, 5 (37), Bahar 1998, 36-38

Dede Korkut Kitabına Girmeyen Hikâyeler, 5 (36), Kış 1997, 77-78

Dede Korkut Kitabında Dini Tasavvufi Unsurlar II, 3 (22), Yaz 1994, 22-24

Dede Korkut Kitabında Dini-Tasavvufî Unsurlar, 3 (21), Bahar 1994, 67-73

Dede Korkut Üzerine, 4 (26), Yaz 1995, 26-27

Dede Korkut ve Yunus Emre’de Hayat, Tabiat Tanrı ve Ölüm, 5 (37), Bahar 1998, 17-22

Dede Korkut’ta Renkler Üzerine, 7 (55), Sonbahar 2002, 110-114

Dede Korkut’un Yaşadığı Dönem Hakkında , 3 (17), Bahar 1993, 43-45 (Devamı: 18. sayıda

Dede Korkut’un Yaşadığı Dönem Hakkında-II, 3 (18), Yaz 1993, 29-32

Deded Korkut Kitabındaki Bamsı Beyrek İle Anadolu’da Anlatılan Bey Böyrek Hikâyeleri ve Masalları Üzerine Motif Bakımından Bir Karşılaştırma Denemesi, 6 (48), Kış 2000, 43-47

Dedem Korkut Yurdu Bayburt ve Yöresinde Ulucanlar, 5 (41), Bahar 1999, 57-60

Deli Dumrul İle Kazakların Korkut Atası Arasında Bir Mukayese, 5 (37), Bahar 1998, 13-16

Demir Dağları Eritmek..., 1 (3), Eylül 1989, 5-6

Demos: Uluslararası Etnografya ve Folklor Dergisi, 4 (28), Kış 1995, 86

Depegöz ve Polifem, 5 (37), Bahar 1998, 39-46

 Dertli ve “Kara Baht” Motifi, 2 (13), Bahar 1992, 22-24

Dertli’den Bir Şiir: 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 26

Derviş Mustafa Azbî’nin İki Selâm-Namesi, 1 (6), Haziran 1990, 44-46

Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II, 7 (54), Yaz 2002, 11-18

Destan Kavramı, 2 (10), Yaz 1991, 37-42

Destan, Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-I, 7 (53), Bahar 2002, 27-33

Destanlarımızdaki Olağanüstü Doğum Motifi Etrafında Manas, 4 (27), Güz 1995, 12-13

Destanların Şahı, 5 (37), Bahar 1998, 67-71

Devlet Ana Romanında Ahilik Teşkilatı, 5 (36), Kış 1997, 49-59

Devrek Bastonculuğunun Geliştirilmesi ve Öğretimi Sorunlarına Kısa Bir Bakış, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 75-76

Dil Sanat Eseri Yönüyle Türk Halk Türküleri, 5 (36), Kış 1997, 87-88

Dil Yaresi, 2 (9), Bahar 1991, 64

Dilimizdeki “Kara” Kelimesi Hakkında, 2 (12), Kış 1991, 22-26

Din Adamı Olarak Nasreddin Hoca, 1 (7) Eylül 1990, 18-21

Dirili Kurbani’den İki Şiir: Geldim-Üzüldü, 3 (20), Kış 1993, 54

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatmasında Bireysellik ve Toplumsal Bütünlük, 7 (52), Kış 2001, 50-59

Diş Hediği Geleneğinin Ritüel Karakteri ve Fonksiyonları, 4 (28), Kış 1995, 81-83

Diyarbakır Düğünleri, 5 (34), Yaz 1997, 72-77

Doç. dr. Harun Güngör, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Gagauz Türkleri Dil-Tarih Folklor ve Halk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991, X+377 s. 2 (13), Bahar 1992, 61-62

Doç. Dr. Şakir İbrayev İle Bir Sohbet: Kazak Folkloru ve Halk Edebiyatı Hakkında, 2 (15), Güz 1992, 20-22

Doğal Ortamdan Sahneye Geçiş Sürecinde Halk Oyunları Üzerine Düşünceler ve Bazı Teklifler, 5 (41), Bahar 1999, 61-65

Doğrugöz Kasabası’nda anadut/Atkı Zanaatı, 6 (46), Yaz 2000, 116-117

Doğu Almanya’da Halkbilimi Çalışmaları, 4 (28), Kış 1995, 51-53

Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, 2 (11), Güz 1991, 63-64

Doğu Karadeniz’de ve Kırgızistan’da Anlatılan Geyik Ana Efsanesi Üzerine Bir Deneme, 5 (40), Kış 1998, 41-47

Doğu Türkistan’da Bir İnanma: “Dokuz”un Sırrı ve Kara Lamba Dansı, 3 (17), Bahar 1993, 41-43

Doku, Metin ve Konteks, 5 (38), Yaz 1998, 106-119

Dokunmalar, 2 (16), Kış 1992, 2

Dokuzuncu Yıl Düşünceleri, 5 (33), Bahar 1997, 2

Dört Önemli Konuda, 6 (47), Güz 2000, 4

Dr. Barış Manço, 6 (42), Yaz 1999,

Dr. Himmet Biray’ın Yönettiği Tezler, 4 (28), Kış 1995, 20-21

Durmuş Dede Örneğinden Hareketle Yatırların Yerinin Değiştirilmesinde Halk İnançlarının Durumu Üzerine Tespitler, 5 (40), Kış 1998, 7-10

Düğün Kelimesi ve Kültürümüzdeki Yeri Üzerine, 2 (11), Güz 1991, 33-36

Düğünlerimizle İlgili Terimler ve Bunların Fonksiyonel Özellikleri, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 23-29

Düzeltme, 7 (50), Yaz 2001, 108

Edebi Yönü İle Sefil Selimî, 4 (25), Bahar 1995, 69-71

Edebiyat Tarihimizin İlginç Bir İsmi; Vahid Mahtumi, 2 (14), Yaz 1992, 12-13

Edebiyatta Mitolojik ve Arketipik Yaklaşım Tarzları, 5 (34), Yaz 1997, 82-86

Edirne’de Nevruz ve Hıdrellez, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 6-10

Efsanenin Yapısı ve Fonksiyonu, 4 (25), Bahar 1995, 46-56

Eğlence Kavramı ve Hıdırellez Kutlamaları, 6 (42), Yaz 1999, 31-38

Elazığ Masallarında Dua ve Halk Hekimliği, 5 (36), Kış 1997, 42-44

Elazığ Şehir Tiyatrosu Yeniden Faaliyete Geçiyor, 1 (2), Haziran 1989, 31

Eli Abid Ve Kitab-I Dede Korkud Hakkında, 5 (38), Yaz 1998, 46-51

Elifnameler ve Sefil Ali’nin Bir Elifnamesi, 2 (16), Kış 1992, 39-43

Elli Yıl Önceki Gaziantep’te Gelin ve Damat, 6 (42), Yaz 1999, 92-95

Elli Yıl Önceki Gaziantep’te Gelin ve Damat, 6 (43), Güz 1999, 77-82

Elmalı Kültür ve Tarih Zenginlikleri Sempozyumu, Açış Konuşması, 1 (8), Aralık, 1990, 2-3

Elmalı Yöresindeki Yörükler ve Tahtacılar Üzerine Bir Araştırma, 1 (8), Aralık, 1990, 26-27

Elmalılı Mutasavvır-Şair Eroğlu Nuri, 1 (8), Aralık, 1990, 16-19

Elmalılı Sinan Ümmi, 1 (8), Aralık, 1990, 20-25

Epik Gelenek, 5 (37), Bahar 1998, 171-176

Epik Kahramanların Devlere Has Özellikleri Üzerine, 7 (52), Kış 2001, 68-71

Epik Normlar, 5 (38), Yaz 1998, 129-135

Ergenekon Destanı ve Nevruz Bayramı, 4 (25), Bahar 1995, 2-7

Ergenekon ve Şehname’den Çalıntı Bir Tarih, 2 (10), Yaz 1991, 29-31

Erik Eriksan’da İnsanın Evreleri İle Karacaoğlan’ın Şiirlerini Karşılaştırma, 3 (18), Yaz 1993, 47-49

Ermeni Kızı Türküsünün Yeni Bir Varyantı, 3 (22), Yaz 1994, 34-36

Ermeni Kızı” Türküsü ve Almanca Paraleli, 3 (19), Güz 1993, 27-32

Erzincan Ağıt, Efsane ve Manileri, 3 (22), Yaz 1994, 63-64

Erzincan Depremleri Üzerine Destanları, 5 (39), Güz 1998, 141-142

Erzurum Ağzı ve Argo, 7 (50), Yaz 2001, 70-77

Erzurum Efsanelerinde Gayrı Müslimler, 2 (14), Yaz 1992, 26-28

Erzurum’da Âşık Kahvesi Geleneği, 3 (23), Güz 1994, 31-33

Erzurum’da Kına ve Düğün Manileri, 4 (26), Yaz 1995, 95-98

[Esker Gadımov’dan Bir Şiir]: Türk Gardaşım Bizler Seni Unutur mu?, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996

Eski Türk Yazıtları Üzerine Mühim Bir Eser, 2 (9), Bahar 1991, 46-47

Eski Türklerde Yazı, 3 (22), Yaz 1994, 3 (22), Yaz 1994, 37-39

Eskişehir’in Yunan İşgali ve Gülnazik Türküsü , 7 (54), Yaz 2002, 132-139

Esrar Dede’nin Terkib-Bent Şeklinde Bir Devriyye’si, 7 (56), Kış 2002, 95-99

Eşrefoğlu Rûmî Divanı, Ankara 2000, 7 (50), Yaz 2001, 106-107

Eşrefoğlu ve Bir Şathiyyesinin Şerhi, 7 (53), Bahar 2002, 106-113

Etiyolojik Tatar Efsaneleri, 5 (33), Bahar 1997, 138

Etnomüzikoloji, 5 (33), Bahar 1997, 99-101

Eyüp Oyuncakları, 1 (3), Eylül 1989, 10-11

Ez-Zîr Ebû Laylâ El-Muhelhil B. Rebî’a Sîresinde Bir Kompozisyon Usulü Olarak Odaklanma, 6 (43), Güz 1999, 37-41

Fak ’94 Ödülleri Sahiplerini Buldu..., 4 (25), Bahar 1995, 15

Fak 1991 İhsan Hınçer Ödülleri Sahiplerini Buldu, 2 (13), Bahar 1992, 60-61

Farâbi Felsefesi ve Ahmet Yesevi’nin Kültür Kimliğine Etkisi, 7 (49), Bahar 2001, 77-80

Farklı Dini İnançlara Mensubiyet İtibariyle Türk Halk İnançları Çalışmalarında Metot ve Teori, 6 (43), Güz 1999, 51-54

Fethi Tevetoğlu’yu Kaybettik, 1 (4), Aralık 1989, 32

Fıkra, Gülmece Kuramları ve Anlatım Ortamı, 7 (55) Sonbahar 2002, 31-35

Fıkra Gibi, 4 (28), Kış 1995, 17-18

Folklor Araştırmaları ve Mahalli Basın, 1 (2), Haziran 1989, 28

Folklor Derlemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 23-24

Folklor Mahsullerinin Tabiatı, 2 (11), Güz 1991, 9-12

Folklor Nedir, 5 (36), Kış 1997, 74-76

Folklor Poetikası, 3 (18), Yaz 1993, 13-17

Folklor Teorilerine Göre Efsanelerin Değerlendirilişi, 3 (20), Kış 1993, 55-58

Folklor Türlerinin Tasnif Esasları, 5 (38), Yaz 1998, 120-128

Folklor Üzerine, 1 (3), Eylül 1989, 4-5

Folklor ve Çağdaş Kültür Modelimiz Üzerine Görüş ve Düşünceler, 2 (12), Kış 1991, 15-17

Folklor ve Edebiyatın Unutulan Unsuru: Bilmeceler, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 117-125

Folklor ve Halk Terimleri Üzerine, 1 (5), Mart 1990, 31-33

Folklor ve Mitoloji, 2 (16), Kış 1992, 3-10

Folklor ve Okullu Eğitim, 2 (9), Bahar 1991, 38-39

Folklor ve Turizm, 2 (9), Bahar 1991, 36-37

Folklor, Reklam ve Tarhana, 4 (31-32), Güz-Kış 1996,  3-12

Folklora Bağlılık, 5 (35), Güz 1997, 37-38

Folklora Hizmet eden Akademik Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 (21), Bahar 1994, 86-88

Folklorcu Emin Abid, 6 (42), Yaz 1999, 75-82

Folklorcu ve Araştırmacı İbrahim Aslanoğlu Öldü, 4 (26), Yaz 1995, 55-57

Folklorçu Emin Abid-II, 6 (43), Güz 1999, 42-46

Folklorda Yeni Yöntemler ve Âşık edebiyatı, 5 (39), Güz 1998, 5-7

Folklorda Yeni Yöntemler ve Köroğlu, 5 (36), Kış 1997, 5-8

Folkloristik Prof. Dr. Umay Günay Armağanı, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 183-184

Folklorumuzda Güzel ve Güzellik Üzerine, 1 (6), Haziran 1990, 42-43

Folklorumuzda Türkü Derlemeciliği, 5 (41), Bahar 1999, 66-69

Folklorun Babası, “Stith, Thompson”  3 (21), Bahar 1994,  20-24

Folklorun Sınır Tanımazlığı ve Müzik ve Oyun Folklorumuz Hakkında, 2 (11), Güz 1991, 52-53

Folklorun Tabiatı, 5 (37), Bahar 1998, 160-170

Fransız Yüksek Eğitiminde Folklor ve Folklor-Etnografya-Tarih İlişkisi , 4 (26), Yaz 1995, 58-65

Fuzûlî İle İlgili Yeni Bir Eser, 5 (38), Yaz 1998, 140-143

Gagauz Bilmeceleri, 2 (9), Bahar 1991, 56-58

Gagauz Türkleri Hakkında Deniz Tanasoğlu İle Bir Röportaj, 1 (7) Eylül 1990, 39-41

Gagauz Türkleriyle Anadolu Halk Türkülerinin Ortak Motifleri, 3 (18), Yaz 1993, 33-37

Gagauz Türküleri, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 91-97

Gaziantep Barak Müziği Üzerine Bir Araştırma, 2 (9), Bahar 1991, 43-44

Gaziantep’in İslahiye İlçesi Halk Müziği Üzerine Bir Araştırma, 4 (26), Yaz 1995, 31-32

Geçmişten Günümüze Türk Halk İnançlarında -Işık- 3 (20), Kış 1993, 32-34

Geleneksel Bir Yardımlaşma Kurumu: Hab, 2 (11), Güz 1991, 49-51

Geleneksel Dünya Görüşü Veya Halk Felsefesinin Halkbilim Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine Tespitler, 6 (45), Bahar 2000, 12-14

Geleneksel Kahraman, 5 (37), Bahar 1998, 126-138

Gelibolu Ağıtı, 1 (8), Aralık, 1990, 40-42

Genç Folklorcular Kıskanılan Mazi: Hıdırellez, 3 (17), Bahar 1993, 61-62

Genç Folklorcular- Muş İlinde Yüzgörümlüğü, 3 (19), Güz 1993, 51

Genç Folklorcular-Bir Çanakkale Şehidine Karısının Ağıtı, 3 (18), Yaz 1993, 58

Genç Meslektaşımız Aynur Karataş’ı Kaybettik, 6 (43), Güz 1999,

Georg Büchner’in “Woyzeck” ve Turan Oflazoğlu’nun “Kösem Sultan” Oyunlarında Masalın İşlevi, 7 (54), Yaz 2002, 119-125

Giresun İli Halk Müziği Üzerine Bir Araştırma, 1 (6), Haziran 1990, 47-48

Giresun ve Çevresinde Anlatılmakta Olan “Ana Geyik” Efsanesinde Mitolojik Unsurlar, 4 (26), Yaz 1995, 17-22

Giyim, 5 (39), Güz 1998, 92-96

Gostivar’da Düğün adetleri ve Bir Düğün Türküsü, 3 (18), Yaz 1993, 39-42

Gökçeli Âşık Elesger, 3 (23), Güz 1994, 45-49

Göller Bölgesi Yer Adları Üzerine Burdur/Bucak ve Isparta/Keçiborlu’dan Yer Adları, 4 (25), Bahar 1995, 22-27

Gönül Şen Değil, 4 (28), Kış 1995, 15

Göroğlı, 4 (25), Bahar 1995, 75-79

Göroğlu’nun Türkmen Versiyonuna Ait Anlatmalarının Tespiti ve Bazı Problemler, 5 (38), Yaz 1998, 69-73

Grup Çalışmasının Ortaya Çıkardığı Bir Güzel Kitap: Risaletü’n-Nushiyye, 3 (23), Güz 1994, 56-58

Gül Bilbil Destanı, 3 (24), Kış 1994, 29-33

Gülmede Yeni Bir Teori, 5 (38), Yaz 1998, 88-105

Gülnar’lı Mahalli Fıkra Tipi Kırıt Hoca, Torunu ve Yöreye Ait Bazı Fıkra ve Deyimler, 5 (38), Yaz 1998, 25-28

Gümrülülerin Çile Çıkartma Geleneği, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 15-17

Gümrülülerin Nevruz’da Sulaşma Geleneği, 5 (37), Bahar 1998, 105-106

Günümüz Azerbeycan Edebiyatında Yaşayan Âşıklar Üzerine Bazı Tespitler, 7 (53), Bahar 2002, 102-105

Günümüzde Fırat Havzasında Kültür Bütünlüğümüz ve Bazı Değerlerimiz, 1 (3), Eylül 1989, 18-19

Gürcistan’da Yaşayan Azeri Âşıkları, 1 (4), Aralık 1989, 17-18

[Gürünlü Âşık Gülhani’den Bir Şiir: ] Örmeyenler Örecek, 4 (25), Bahar 1995,

Güzellik Suyu-Türk Edebiyatından Seçmeler, (Tertib Edenler çevirenler ve redaktörleri: Mehmet Aslan- Hidayet) Baskı Gençlik 1991-472 s. 3 (21), Bahar 1994, 85-86

[H. Mustafa Çatar’dan Bir Şiir: ] Ormandan İlgililere Arzuhal, 3 (19), Güz 1993, 9

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ve Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı’nda Hazırlanan Tezler Bibliyografyası, 4 (26), Yaz 1995, 87-94

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve edebiyatı Bölümü ve Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı’nda Hazırlanan Tezler Bibliyografyası II, 5 (36), Kış 1997, 93-96

Hacı Bayram Veli’nin Hayatı ve Eserleri, 2 (12), Kış 1991, 2-5

Hacı Bektaş-ı Veli ve Tunceli, 2 (11), Güz 1991, 36-38

Hacıbeyov ve Halk Musikisi, 6 (48), Kış 2000, 52-54

Hakad Yarışma Açtı, 1 (5), Mart 1990, 47

Hakas Haycıları ve Haycılık Sanatı, 3 (19), Güz 1993, 23-26

Hakas Sözlü Edebiyatında Taxpax, 6 (48), Kış 2000, 72-83

Hakaslar ve Hakaslar’da Şaman Kültürü, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 126-130

Hakasların Geleneksel Kültürlerine Dair Bir İnceleme, 5 (33), Bahar 1997, 42-49

Hakem Kurulu, 6 (48), Kış 2000, 3

_____, 7 (49), Bahar 2001, 3

_____, 7 (50), Yaz 2001, 3

_____, 7 (51), Güz 2001, 3

_____, 7 (52), Kış 2001, 3

_____, 7 (53), Bahar 2002, 3

_____, 7 (54), Yaz 2002, 3

_____, 7 (55), Sonbahar 2002, 3

_____, 7 (56), Kış 2002,  3

Halı Çiftliklerinin Türk Halıcılığının Tanıtılmasında ve Pazarlamasındaki Yeri, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 43-47

Halil Karabulut’tan Bir Şiir: Vahdet, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 20

Halk anlatılarının Epik Kuralları, 3 (23), Güz 1994, 2-5

Halk anlatılarının Epik Kuralları-II, 3 (24), Kış 1994, 4-6

Halk Anlatımı Araştırmasında Anlam Arayışı, 5 (39), Güz 1998, 97-106

Halk Anlatısı Araştırma Metodları , Bu Metodların Durumu ve Geleceği, 6 (45), Bahar 2000, 70-87

Halk Anlatısı, 5 (39), Güz 1998, 111-129

Halk Anlatmalarında “Sandığa Koyarak Denize Atma” Motifi Üzerine 5 (36), Kış 1997, 34-41

Halk Deyimleri -Duyumları ve Kitab-ı Dede Korkut’da Alkış-Dua-And-Kasem ve Kargışlar, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 42-48

Halk Edebiyatının Ehemmiyeti Hakkında, 1 (6), Haziran 1990, 11-12

Halk Edebiyatının Geleceği, 2 (16), Kış 1992, 13-14

Halk Hekimliğinde Ocaklar, 1 (7) Eylül 1990, 34-38

Halk Hikâyeciliği Geleneğimiz Açısından Kozı Körpeş-Bayan Sulu Jırı Üzerine Bir Tahlil Denemesi, 5 (35), Güz 1997, 56-60

Halk Hikâyeciliği Üzerine, 1 (2), Haziran 1989, 22-23, (Devamı: 28. sayıda)

Halk Hikâyeleri Üzerine Çalışmalarda Ele Alınacak Konular Hakkında, 2 (13), Bahar 1992, 49-50

Halk Hikâyelerinde İmtihan Motifi Kompleksi, 7 (51), Güz 2001, 5-14

Halk Hikâyesi ve Halk Kitabı II, 5 (41), Bahar 1999, 74-80

Halk Hikâyesi ve Halk Kitabı, 5 (40), Kış 1998, 64-70

Halk Kimdir, 5 (37), Bahar 1998, 139-153

Halk Kültürü Unsurlarının Televizyon Reklamlarında Kullanılması 7 (49), Bahar 2001, 93-108

Halk Masalı İncelemeleri ve Dil Bilimi Üzerine Bazı Görüşler, 5 (35), Güz 1997, 69-87

Halk Masallarında Tek Boyutluluk, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 147-151

Halk Masallarında Yüzeysellik, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 81-90

Halk Oyunları İle İlgili Hedefler ve Öneriler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 61-64

Halk Oyunları Yarışmaları, 1 (8), Aralık, 1990, 35-36

Halk Oyunları Yarışmaları, 2 (13), Bahar 1992, 43-45

Halk Oyunlarımızın Gelişmesinde Derneklerin Yeri ve Önemi, 1 (5), Mart 1990, 25-26

Halk Oyunlarının Korunmasının Önemi, 1 (7) Eylül 1990, 42-44

Halk Sözünün Dehası, 7 (55), Sonbahar2002, 6-7

 [Halk Şairi  Y.Şükrü Lelik[ten Bir Şiir: ] 2 (12), Kış 1991, 42

Halk Şairi Fuzûlî, 2 (13), Bahar 1992, 46

Halk Şairlerinin Dilinde Tuz, 7 (52), Kış 2001, 101-109

Halk Şarkıları ve Kültür: Charles Seeger ve Alan Lomax, 5 (34), Yaz 1997, 87-93

Halk Şiirinde “Ayak” Konusunda Düşünceler, 1 (8), Aralık, 1990, 32-34

Halk Şiirinde Hazırlıksız Şiir Söyleme Geleneği Üzerine Bazı Tesbitler, 2 (15), Güz 1992, 25-27

Halk Şiirinde Hoşgörü, 4 (28), Kış 1995, 32-34

Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi, 3 (19), Güz 1993, 13-19

Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme, 6 (45), Bahar 2000, 2-8

Halkbilimi Açısından Gelenek Turizm ve İcad Edilmiş Gelenek Bağlamında Ayvalık Şeytan Sofrası Örneği, 6 (43), Güz 1999, 7-12

Halkbilimi Çalışmalarında Metin (Text) Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar (Konteks) İlişkisinin Önemi, 5 (39), Güz 1998, 25-34

Halkbilimi Kültürbilimi ve Medya, 7 (49), Bahar 2001, 87-92

HalkBiliminde Farklı Bir Ses: Seyfi Karabaş (1945-1998), 5 (39), Güz 1998, 2-4

Halkbiliminde Teori ve Yöntem Arayışları, 5 (41), Bahar 1999, 14-28

Halkevleri Bünyesinde Giresun’da Yayınlanan Aksu Dergisi, 5 (37), Bahar 1998, 121-125

Harput Müziğinin Türk Müziği İçindeki Yeri, 1 (2), Haziran 1989, 11-13 Ek: 31

Hasbıhal  4 (31-32), Güz-Kış 1996, 2

Hâşimî Kitaplığında Türkçe Bir Cönk, 6 (48), Kış 2000, 27-36

Haydar’a Soralım Deyimi Üzerine, 1 (6), Haziran 1990, 37-38

[Hayrettin Tokdemir’den Bir Şiir: ] Tarif Olunmaz, 2 (16), Kış 1992, 49

Hayvancılık Terimleri İle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçük Baş Hayvancılık Terimlerimiz 2, 6 (47), Güz 2000, 63-79 (Devamı: 48. sayıda)

Hayvancılık Terimleri İle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz, 6 (46), Yaz 2000, 61-78 (Devamı: 47. sayıda)

Hayvancılık Terimleri İle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz-3, 6 (48), Kış 2000, 55-71

Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız, 5 (33), Bahar 1997,

Herder’de Volk Kavramı, 6 (45), Bahar 2000, 40-42

Hıdırellez Geleneğinin Türk Halk Şiirine Yansıması, 2 (10), Yaz 1991, 21-23

Hıdrellez: Kültür ve Bahar Bayramı, 1 (6), Haziran 1990, 13-15

[Himmet Biray Hakkında ] 4 (28), Kış 1995, 16-17

[Himmet Biray Hakkında] 4 (28), Kış 1995, 20

Himmet Biray, 4 (28), Kış 1995, 16-17

Hocam Prof. Dr. Umay Günay, 7 (56), Kış 2002, 19-21

Hoş Kal Aziz Obam, 4 (28), Kış 1995, 25

Hukukta Bazı Semboller, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 65-66

[Hülya Seyhan Sipahioğlu’ndan Bir Şiir: ] Çeçenya Hoyratları, 4 (25), Bahar 1995, 33

Hülyamda Anayurt, 5 (37), Bahar 1998,

Hüsam-ı Sahrâvi’nin; Tuhfeten Li- Hazret’il Aliyye, Adlı Eserinde Atasözleri ve Deyimler, 2 (14), Yaz 1992, 34-36

Hüseyn-i Kerbela Derdi, 5 (38), Yaz 1998,

Hüyrlukga-Hemra Hikâyesi, 1 (5), Mart 1990, 29-31

Hüznî’nin Anıt-Mezarı Törenle Açıldı, 2 (13), Bahar 1992, 59

I.Cildin İndeksi, 1 (8), Aralık, 1990, 61-64

Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde Nevruz Kutlamalarıyla İlgili Gelenek ve İnanmalar, 4 (25), Bahar 1995, 17-18

II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Halk Bilimi, 3 (20), Kış 1993, 25-31

III. Âşıklar Şöleninin Ardından, 1 (2), Haziran 1989, 29

III. Cildin İndeksi 3 (24), Kış 1994, 62-64

Irak Türkleri ve Edebiyatları, 1 (4), Aralık 1989, 3-4

İbrahim Bin Edhem Kıssası, 5 (38), Yaz 1998, 144

İcra ve İletişim Merkezli Yapısal Kalıplaşmaları İşlevleri Açısından Yazılı Kültür Ortamı Âşık Destanları İle İngiliz Sokak Baladları, 5 (35), Güz 1997, 28-32

İdeolojik Rantçılık, 6 (44), Kış 1999, 2

İki Dergi: Tarla ve Cem, 3 (24), Kış 1994, 56

İki Dostun Ardından, 4 (28), Kış 1995, 19

İki Masal Tipi Kataloğunun Karşılaştırmalı Listesi: Eberhard-Boratav: Türk Masallarının Tip Kataloğu (TTV=EB) Ve Aarne-Thompson: Masal Tipleri Kataloğu (Tf=At), 6 (46), Yaz 2000, 22-39

İki Romen Masalı Üzerine, 7 (50), Yaz 2001, 45-51

İki Sözlük, 4 (26), Yaz 1995, 82-83

İki Uygur Fıkra Tipi: Molla Zeydin ve Seley Çakkan, 2 (16), Kış 1992, 15-20

İkinci Cildin İndeksi, 2 (16), Kış 1992, 53-56

İlk Yazılı Belgelerimize Göre Türklerde Giyim, 5 (34), Yaz 1997, 53-57

İlkel Toplumları Kapsamayan Bir Teori: Psikanaliz, 7 (55), Sonbahar 2002, 119-122

İlmin Abidesine, 4 (28), Kış 1995, 23

İmre Kaner’den Alınan Kandıra Türküleri, 5 (34), Yaz 1997, 23-25

İnsan ve Oyun, 4 (26), Yaz 1995, 81-82

İskandinavya’da Folklor Çalışmalarının Eğilimleri, 4 (25), Bahar 1995, 57-65

İslami Dönemde Türk Toplumunda Kadının Yeri ve Önemi, 6 (46), Yaz 2000,  4-9

İslami Türk Edebiyatında Türlerle İlgili Bazı Problemler, 1 (1), Ocak - Şubat - Mart 1989, 11-13

İspanya Yüksek Eğitiminde Folklor ve Antropoloji: Bir Paradoksun Hikâyesi, 4 (27), Güz 1995, 40-42

İspanya’da Folklor Çalışmaları , 3 (17), Bahar 1993, 3-8

İsyan Günlerinde Aşk Üzerine, 7 (56), Kış 2002, 100-108

İşgal Edilen Vatan Topraklarında Âşık Edebiyatının İşlevleri ve Âşık Şenlik, 6 (42), Yaz 1999, 89-91

İtalyan Folklor İlim adamları, 3 (18), Yaz 1993, 2-12

İvrindi’de Eski Bir Korkutmaca Markut, 1 (8), Aralık, 1990, 53-54

İzmit Merkezde Yapılan Boncuk Oyaları Üzerine Bir Araştırma-II, 4 (28), Kış 1995, 26-31

İzmit Merkezinde Yapılan Boncuk Oyaları Üzerine Bir araştırma-I, 4 (27), Güz 1995, 25-27

Japon Masallarında Olağanüstü Karakterler, 4 (28), Kış 1995, 54-61

Japonya’da Folklor Çalışmaları-I, 4 (26), Yaz 1995, 75-76

Kağızman’da Bir Gelenek Taşıyıcı: Âşık Ali Çavuş, 5 (34), Yaz 1997, 68-71

Kağnı, 2 (9), Bahar 1991, 40-41

Kahramanmaraş İli’nin Yemek Alışkanlıkları, Tipik Yemek Tarifleri, 1 (3), Eylül 1989, 23-25

Kangal Yer Adı ve Kangal Köpeğinin Orijini Üzerine Görüşler, 7 (56), Kış 2002, 34-45

Karabağlı Hamza Nigari ve Nigar-Nâme Mesnevisi, 6 (44), Kış 1999, 115-120

Karacaoğlan (XVII Yüzyıl) [dan Bir Şiir: ], 1 (8), Aralık, 1990, 34

Karacaoğlan İle Âşık Kerem’in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme, 6 (44), Kış 1999, 51-61

Karacaoğlan İlen İsmikân Sultanı, 4 (27), Güz 1995, 66-69 (Devamı: 28. sayıda)

Karacaoğlan İlen İsmikân Sultan-II, 4 (28), Kış 1995, 66-72

Karacaoğlan’dan Bir Şiir, 1 (6), Haziran 1990, 25

[Karacaoğlan’dan Bir Şiir: ] 2 (9), Bahar 1991, 27

Karacaoğlan’ın Bir Şiiri Üzerinde Tahlil Derlemesi, 5 (34), Yaz 1997, 27-29

Karacaoğlan’ın Güçlü Sesinde Kırılan Gelenek, 7 (55), Sonbahar 2002, 49-52

Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Kadın Giysileri ve Süsleri-II, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 70-72

Karacoğlan’ın Şiirlerinde Kadın Giysileri ve Süsleri, 4 (28), Kış 1995, 73-74

Karacaoğlan ŞiirininBirleştiriciliği, 7 (55), Sonbahar 2002, 42-44

Karaçay Türkçesinde Bir İlahi, 3 (18), Yaz 1993, 43-46

Karadeniz Bölgesinden Bir Fıkra Tipi: Meletli, 4 (27), Güz 1995, 64-65

Karagöz Oyunlarındaki “Tuzsuz Deli Bekir” Tipi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, 7 (56), Kış 2002, 121-129

Karakalpak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Üzerinde Araştırmalar II, 5 (35), Güz 1997, 10-16

Karakalpak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Üzerine Araştırmalar III, 5 (38), Yaz 1998, 29-35

Karakalpak Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme, 7 (54), Yaz 2002, 62-67

Karakalpak Türklerinde Halk İnançları, 5 (40), Kış 1998, 11-14

Karıştırılan İki Halk Hikâyesi, 2 (15), Güz 1992, 23-24

Kars’ın Selim ilçesi Yenice Köyünde Noyruz Bayramı, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 13-14

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, 2 (16), Kış 1992, 50-51

Kâtibî’den Bir Şiir: 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 26

Katsan Olmaz mı, 1 (5), Mart 1990, 11

Kayabaşı Harput, 1 (3), Eylül 1989, 14

Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, 6 (46), Yaz 2000, 109-110

Kayseri Yöresinde Delikli Taş ve Kayalar, 3 (17), Bahar 1993, 13-16

Kayseri/Talas’ta Söylenen Bilmeceler, 2 (15), Güz 1992, 38-40

Kayseri’de Yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinin Bazı Âdet ve İnanışları, 2 (14), Yaz 1992, 7-11

Kazak Akını Batırhan Bozkurt’tan Bir Şiir: Türk Birliği, 4 (26), Yaz 1995, 100

Kazak Folkloru Hakkında, 2 (13), Bahar 1992, 16-17

Kazak Halk Akınlarında (Şairlerinde) Rüya Motifi, 3 (23), Güz 1994, 8-14

Kazak Türklerine Ağıt, 1 (6), Haziran 1990, 26-27

Kazak Türklerinin 15. Asırda Yaşayan Ünlü Şairi: Asan Kaygu, 1 (8), Aralık, 1990, 55-57

Kazak Türklerinin Düğün Türküsü Betaşar, 3 (21), Bahar 1994,  76-77

Kazak ve Kırgız Türklerinde Defin Sonrası Bazı Uygulamalar ve Aş Verme (Aş Toyu) 6 (43), Güz 1999, 24-33

Kazak ve Türkiye Türkleri Âşıklarının Atışmalarındaki Benzerlik ve Ayrılıklar, 3 (22), Yaz 1994, 8-10

Kazakistan Folklorunda Çalgı Aletleri ve Saz Havaları,  2 (12), Kış 1991, 18-19

Kazakistan’da Folklor Faaliyetleri, 3 (21), Bahar 1994, 45-51

Kazakistan’da Korkut Ata İle İlgili Söylenceler, 5 (37), Bahar 1998, 51-53

Kazakistan’daki Türk Halk İnançları, 6 (42), Yaz 1999, 66-71

Kazan Türklerinin Kadım Folklorcusu Kayyum Nasıyri ve Eserleri, 5 (34), Yaz 1997, 64-67

Kazan’da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine, 4 (26), Yaz 1995, 4-7

Kelbecerli Âşık Şemşir (1893-1980), 6 (44), Kış 1999, 46-50

Kemâlî Baba ve Sofuzade’nin Onun Bir Mısra’ını Terbî’i, 2 (14), Yaz 1992, 14-15

Kendi Dilinden Âşık Sefil Selimi, 6 (44), Kış 1999, 62-67

Kenneth S. Goldstein (1927-1995), 5 (37), Bahar 1998, 154-157

Kentlerin Oluşumu ve Gelişimi Süreçlerinde Türk Halk Bilimi, 7 (52), Kış 2001, 46-49

Kerem İle Aslı Hikâyesi Üzerine Bazı Tespitler, 3 (17), Bahar 1993, 29-32

Kerkük Ağzı İle Bir Şiir, 2 (10), Yaz 1991, 19-20

Kerkük Ağzında Mani ve Horyata Dair, 2 (14), Yaz 1992, 2-6

Kerkük Halk Şairi, Mustafa Gökkaya, 1 (4), Aralık 1989, 22

Kerkük Türküleri 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 117

Kerkük’te Evlenme Adetleri, 3 (21), Bahar 1994, 32-39

Kerkük’te Yağmur Duası, 3 (17), Bahar 1993, 28-29

Kıbrıs Çıkartmasındaki Ahmed-i Hanî, 2 (12), Kış 1991, 46

Kıbrıs Folkloru mu Kıbrıs Türk Folkloru mu ?..., 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 17-18

Kıbrıs Manilerindeki Kıbrıs Gerçeği, 3 (17), Bahar 1993, 21-24

Kıbrıs Masalları İle Anadolu Masallarının Motif Yönünden Mukayesesi 4 (27), Güz 1995, 49-50

Kıbrıs Türk Edebiyatında Beş Kitap, 3 (17), Bahar 1993, 62-64

Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Atatürk Sevgisi Ve Devrimlerinin Yayılması Süreci Üzerine Tespitler, 6 (44), Kış 1999, 3-9

Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Halk Kahramanı Kalıbı ve Sosyo-Psikolojik İşlevleri, 5 (41), Bahar 1999, 29-35

Kıbrıs Türk Halk Oyunlarından Orak İle Kartal Oyunu, 1 (4), Aralık 1989, 15-16

Kıpçak Sahası Türk Destanlarında Bir Oğuz Alpı: Salur Kazan, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 49-59

Kırar Beni El Anam El, 4 (28), Kış 1995,

Kırgız Folkloru, 4 (26), Yaz 1995, 41-46

Kırgız Tarihinde Bir Kadın General: Kurmancan Datka, 7 (54), Yaz 2002, 55-61

Kırgızlardan Bir Destan: Cangıl Mırza, 7 (49), Bahar 2001, 67-70

Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk, 7 (50), Yaz 2001, 40-44

Kırk Kız, 5 (34), Yaz 1997, 30-46

Kırşehir Yöresi Halk Oyunları Üzerine Düşünceler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 41-42

Kırşehir’de Kızılırmak Üzerine Söylenen Türküler, 1 (3), Eylül 1989, 27-29

Kızcibek Destanı, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 71-73

Kızıl Elma ve Roma Papası Efsanesi, 6 (48), Kış 2000, 84-88

Klasik Şiirimize Dair Bir Kitap, 2 (9), Bahar 1991, 54

Klasik Türk Şiirinde “Türk” Kavramı, 7 (50), Yaz 2001, 58-69

Klasik Türk Şiirinde Güneş Tutulması ve Bununla İlgili İnanış ve Adetler, 7 (53), Bahar 2002, 114-125

Koçak Nebi’den..., 1 (5), Mart 1990, 7

Konar-Göçer Aşiretlerinin Barınağı: Kon, 2 (12), Kış 1991, 47-49

Konfüçyüzm’de Kadına Bakış ve Kore’de Konfüçyüzm, 6 (42), Yaz 1999, 72-74

Kongo’da Folklor Araştırmaları, 4 (27), Güz 1995, 37-39

Konya’lı Âşık Mehmet Yakıcı, 1 (5), Mart 1990, 8-9

Konya-Derbent’te Yerleşik Bulunan Oymak-Aşiret ve Cemaatler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 114-115

Kore Kültürünün Geçmiş Dönemleri, 4 (27), Güz 1995, 28-33

Kore Mitolojisine Toplu Bakış, 5 (33), Bahar 1997, 50-53

Kore Savaşı ve Bir Halk Şiiri, 3 (17), Bahar 1993, 56-58

Korualan’daki (Gezlevi) Kütük Dökme Geleneği Üzerine Etnolojik Bir Araştırma, 5 (33), Bahar 1997, 54-64

Koyunculu Köyü’nde (Osmanpaşa-Yozgat) Yüzük Oyunu, 4 (27), Güz 1995, 79-80

Köne Epos (Arkaik Destanı) Kavramı ve Türk Halk Hikâyelerindeki Âşıklara Mahsus Evlilik Konusunun Kaynaklarından Alplara Mahsus Evlilik, 6 (47), Güz 2000, 11-21

Köroğlu Destanı’nın Kazak Varyantındaki Tarihi, Sosyo-Kültürel Unsurlar, 6 (45), Bahar 2000, 52-59

Köroğlu Destanı’nın Orta Asya Rivayetleri, 1 (4), Aralık 1989, 10-11 (Devamı: 26.sayıda)

Köroğlu Destanının Türkmen Benzer Metninde Genç Kahramanlar Hakkında Hikâyeler, 7 (51), Güz 2001, 42-50

Köroğlu’nun Çin Kökenleri, 5 (37), Bahar 1998, 72-77

Köroğlu’nun Özbek Varyantları Üzerinde Bir inceleme, 5 (33), Bahar 1997, 31-35

Köroğlu’nun Özbek Varyantları, 1 (4), Aralık 1989, 8-9 (Devamı: 20.sayıda)

Kul Nesimi’nin Bilinmeyen Şiirleri, 3 (19), Güz 1993, 49-50

Kuraklığın Kültürel Hayattaki Yeri ve Konyalı Âşık Mehmet’in Kıtlık (Kuraklık) Üzerine Söylediği Destanlar, 7 (51), Güz 2001, 93-99

Kurban Koday ve Hizmetleri, 1 (4), Aralık 1989, 27-28

Kurmanbek ve Seyitbek Destanları, 6 (48), Kış 2000, 18-23

Kurt Muhammed Efendi’nin Tasavvufî Bir Rüya Tabirnamesi, 2 (16), Kış 1992, 32-36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Oyunları, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 21-22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Giyim-Kuşam, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 19-20

Küççe Düğünü’nün Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, 6 (42), Yaz 1999, 62-65

Küçük Bir Dünyadan, 4 (31-32), Güz-Kış 1996

Kültür Açısından Kürt Meselesi, 2 (10), Yaz 1991, 3-6

Kültür Bakanı M.K. Zeybek: Harput Musikisini Elazığ’da Kuracağımız Devlet Türk Halk Müziği Korosuyla Yaşatacağız, 1 (2), Haziran 1989, 31

Kültür Bakanlığı’nın Türk Dünyası İle İlgili Yayınları, 1 (4), Aralık 1989, 30-32

Kültür Bakanlığından Yasakları Kaldırmasını Bekliyoruz.., 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 2

Kültür Bakanlığının “Özgürlük” Anlayışı, 2 (15), Güz 1992, 2

Kültür Bakanlığının Anlaşılmaz Mektubu, 3 (19), Güz 1993, 2

Kültür Coğrafyacısı ve Halkhayatı (Folklife) Araştırması, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 160-172

Kültürel Gösterge Olarak Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Edik, 6 (43), Güz 1999, 55-60

Kültürel Küreselleşme ve Mistik Folklor, 7 (53), Bahar 2002, 161-167

Kültürler Kavşağı Dağıstan’da Aile İçi İlişkiler, 5 (41), Bahar 1999, 47-53

Kültür-Medeniyet Kahramanları ve Türk Müzik Aletlerinin Ortaya Çıkışı Hakkında Teşekkül Etmiş Bazı Efsaneler, 6 (45), Bahar 2000, 43-51

Küreselleşme ve Ulusal Kalıt Kavramları Arasında Türk Halkbilimi, 7 (50), Yaz 2001, 5-8

La Poesle Papulaire Dans Le Contexte Et “La Litterature De Bektaşî” 6 (45), Bahar 2000, 9-11

Latife Üzerine, 4 (27), Güz 1995, 46-48

Latifi Tezkiresini Okurken, 2 (9), Bahar 1991, 51-52

Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Basat, 5 (41), Bahar 1999, 2-8

Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Boğaç Han, 5 (40), Kış 1998, 2-6

Lord Roglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Kococaş, 6 (43), Güz 1999, 19-23

Mahmudum Türküsü’nün Milli Mukayese Yöntemi’ne Göre Türk Dünyası Coğrafyası İçinde Değerlendirilmesi, 5 (36), Kış 1997, 9-22

Mahtumkulu’nun Yayınlanmamış Şiirleri, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 134-146

Makedonya Folkloru Hakkında İki Kitap, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 179-182

Malatyalı Bir Masal Anası: Suzan Geniş, 7 (56), Kış 2002, 109-120

Malazgirtli Bir Masal Anlatıcısı, Süleyman Gül, 7 (53), Bahar 2002, 94-101

Manas Destanı ve Dede Korkut Kitabı’nda Kardeşler Arası İlişkiler, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 37-41

Manas Destanında Hoşgörü, 4 (26), Yaz 1995, 47-50

Manas Eposundaki İnsanın Curum-Turumuna Analiz, 4 (28), Kış 1995, 39-42

Manas ve Maaday-Kara’da Sayılar, 7 (50), Yaz 2001, 52-57

Manas’ın Balalarıyla  7 Gün, 2 (16), Kış 1992, 20-24

Manas İle Kococaş, Kızcibek, Kurmanbek, Seyitbek, Ak Möör Destanları Arasındaki Paralellikler, 6 (46), Yaz 2000, 48-60

Mani Şeklindeki Şiirlerle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri Var mıdır? 5 (33), Bahar 1997, 36-41

Mani Tarzı ve Bu Tarzın Menşei Hakkında Bazı Düşünceler, 1 (2), Haziran 1989, 24-25

[Mani] 1 (5), Mart 1990, 20

[Maniler], 1 (5), Mart 1990, 2

Manilerdeki Gizler ve Bayburt Manileri, 7 (51), Güz 2001, 100-108

Manzum Şekillerine Göre Ömerli Köyü (Boğazlıyan-Yozgat) Bilmeceleri, 3 (22), Yaz 1994, 61-62

Masal Araştırmaları ve Korkak Ali Masalı Üzerinde Bir inceleme, 7 (52), Kış 2001, 33-45

Masal Araştırmaları, 6 (45), Bahar 2000, 88

Masal Tipi Kataloğunda İkilem Masalları, 5 (40), Kış 1998, 71-80

Masal ve Efsane Üzerine, 2 (13), Bahar 1992, 10-15

Masal ve Tekerleme Üzerine Bir İnceleme: “Zaman Zaman İçinde”, 7 (55), Sonbahar 2002, 123-125

Masal, Masal Araştırması ve Masal Derlemesi Üzerine, 1 (6), Haziran 1990, 2-10

Masalın; Efsane, Menkabe, Mit, Fabl ve Fıkra Gibi Türlerden Farkı, 4 (25), Bahar 1995, 66-68

Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul, İnanma ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırmalı İncelemesi, 7 (55), Sonbahar 2002, 15-24

Masallarda Dev ve Yaratılış Destanındaki Benzerleri, 5 (39), Güz 1998, 38-45f

Masallarda Rasyonalite Problemi, 5 (36), Kış 1997, 45-48

[Mehmet Açıkel’den Bir Şiir ]: Düğün, 2 (16), Kış 1992, 45

Mehmet Çelik’in Ardından, 2 (13), Bahar 1992,

Mehmet Tevfik ve Hazine-i Letâif, 1 (7) Eylül 1990, 14-17

Memo-Zın Hikâyesinde Yer Motifi, 3 (21), Bahar 1994, 64-66

Men Senin Aşkınla, 1 (5), Mart 1990, 14

Meslek Pirleri ve Testerecilerin Piri, 2 (13), Bahar 1992, 4-6

Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece, 7 (55), Sonbahar 2002, 70-75

Metin ve Folklor Bağlamı İndekslemeye Karşı, 5 (39), Güz 1998, 107-110

Mevlâna-Mevleviler ve Ahiler, 2 (13), Bahar 1992, 55-58

MEB İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme, 7 (56), Kış 2002, 148-152

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (Unima), Türkiye Milli Merkezi, 3 (21), Bahar 1994, 74-75

Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi’nin Ardından, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 30-31

Milli Folklor Uluslar arası Halk Bilimi Dergisi Yayın İlkeleri, 7 (54), Yaz 2002, 140-144

_____, 6 (47), Güz 2000, 85-86

_____, 7 (50), Yaz 2001, 109-112

_____, 7 (52), Kış 2001, 123-127

_____, 6 (48), Kış 2000, 89-90

_____, 7 (49), Bahar 2001, 109-112

_____, 7 (51), Güz 2001, 141-144

_____, 7 (53), Bahar 2002, 180-184

_____, 7 (55), Sonbahar 2002, 130-134

Milli Folklor’un Yedinci Yılı Dördüncü Cildi, 4 (25), Bahar 1995, s.7

Milyonların Duası, 1 (5), Mart 1990, 17-18

Miskin Abdal (XV-XVI. Asır), 5 (37), Bahar 1998, 85-89

Miskin Abdal ve Senuber Hikâyesi, 5 (39), Güz 1998, 84-91

Mit Yoksullaşması ve “Bayram Dede” Miti, 7 (53), Bahar 2002, 5-9

Mitin Gerçekliği, 7 (53), Bahar 2002, 172-179

Mitoloji Üzerine Araştırmalar, 3 (24), Kış 1994, 58-60

Mitolojimizde ve Ural Batır Destanında Başlangıçtaki Sonsuz Su, 5 (38), Yaz 1998, 22-24

Mizah Yaratma Eyleminde Nasrettin Hoca, 7 (55), Sonbahar 2002, 25-30

Modern Dilde Kullanılan Atasözlerinin Biyolojisi, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 152-159

Molla Nasreddin Suretinin Tarihi Kaynakları ve Edebî Dairesi, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 18-20

Motif İndeks ve Masal Tip İndeksi: Bir Değerlendirme, 5 (39), Güz 1998, 130-135

Muhayyelât-ı Aziz Efendi ve Türk Halk Masalları, 1 (5), Mart 1990, 43-45

Mukayeseli Türk Dünyası Folklor Araştırmalarında Karşılaşılabilecek Bazı Problemler, 4 (27), Güz 1995, 14-16

Muş’tan Derlenen Maniler, 1 (7) Eylül 1990, 60-63

Müzik Performansı, 5 (35), Güz 1997, 92-94

Müzik, Halk ve Gelenek, 5 (35), Güz 1997, 95-96

Nahçıvan’da Eski Türk İnançlarının İzleri (Ağaç Kültü), 5 (38), Yaz 1998, 36-43

Nalın, 3 (18), Yaz 1993, 50

Nasireddin Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya İsimli Eserinde Halk Edebiyatı Unsurları, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 18-22

Nasrattınoğlu, Fahri Doktor, 2 (12), Kış 1991, 26

Nasreddin Hoca Dünyayı Geziyor, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 21-23

Nasreddin Hoca Gerçeği, 1 (2), Haziran 1989, 8-9

Nasreddin Hoca İle Japonya’daki İkkyu’nun Karşılaştırılması, 3 (22), Yaz 1994, 53-56

Nasreddin Hoca ve Konya Basını, 1 (7) Eylül 1990, 6-8

Nasreddin Hoca: Çağrışımlar, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 27-31

Nasreddin Hoca’nın Devamcısı, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 13-14

Nasreddin Hoca’nın Mansıbı, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 24-26

Nasrettin Hoca Üzerine 18 Kırgız Fıkrası, 5 (33), Bahar 1997, 69-73

Nazî’den Bir Şiir, 1 (6), Haziran 1990, 29

Nazugum Kıssası, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 112-116

Ne Lüzum Vardı?..., 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 1-3

Nedret Mahmut-Enver Mahmut Bozcigit, Kriterion Kitap Üyı, Bucureşti, 1988, 259 s, 2 (10), Yaz 1991, 63

Nekre ve Nükde Kavramlarının Kültür İçindeki Yeri, Veya Gülme’nin Sosyo-Psikolojik Boyutları, 1 (7) Eylül 1990, 2-5

Neşet Ertaş ve Sanat Hayatı Üzerine Bir Çalışma, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 131-133

Nevruz Bayramı ve Kültürümüzdeki Yeri, 6 (45), Bahar 2000, 68-69

Nevruz Falları, 7 (53), Bahar 2002, 25-26

Nevruz ve Türk Kültüründe Renkler, 7 (53), Bahar 2002, 10-15

Nevşehir Folkloru Hakkında, 2 (10), Yaz 1991, 34-35

Nevşehir-Acıgöl Yöresinde Söylenen Beddualar, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 110-111

Norveç Halk Bilimi Çalışmalarını Yürüten Kurumlara Dair Notlar, 4 (26), Yaz 1995, 66-68

Oğluma, 6 (42), Yaz 1999, 96

Oğuz Kağan Destanı’nın Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bakımından İncelenmesi, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 95-97

Oğuz Kağan Üzerine Bazı Düşünceler, 2 (11), Güz 1991, 6-9

Okuyucuyla Dertleşme Sayfası, 3 (20), Kış 1993, 2

Olmaz 1 (5), Mart 1990, 18

Onuncu Yılında Milli Folklor, 5 (37), Bahar 1998, 2

Ordu’da Söylenen Manilerden Örnekler ve Bir Efsane, 3 (18), Yaz 1993, 55-58

Orta Asya Kazak Türklerinin Tarihî Destanlarının Teşekkül Meseleleri, 1 (4), Aralık 1989, 25-26

Orta Asya Türk Destanlarında Tarihi ve Tarih Dışı Unsurlar, 5 (35), Güz 1997, 100-108

Orta Asya Türk Kültüründe Efsun ve Efsun Törenleri, 2 (10), Yaz 1991, 24-28

Orta Asya Türk Kültüründe Efsun ve Efsun Törenleri-2-, 2 (11), Güz 1991, 27-32

Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri Halk İnançları Karşılaştırması-II-4 (25), Bahar 1995, 28-33

Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri Halk İnançları Karşılaştırması-I-3 (23), Güz 1994, 34-36

Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri Halk İnançları Karşılaştırması-II-3 (24), Kış 1994, 34-41

Ortaoyunu İle Kore Maske Oyununun Mukayese Çalışması, 4 (28), Kış 1995, 62-65

Ortaöğretim Kurumlarında Halk Edebiyatı Öğretimi Üzerine Bazı Düşünceler, 4 (26), Yaz 1995, 33-36

Osmanlı Saray Düğünlerinde Esnaf Alayları, 2 (12), Kış 1991, 27-31

Osmanlı Saray Düğünlerinde Yağma Geleneği, 2 (10), Yaz 1991, 54-57

Osmanlı-Türk Halk anlatmaları, 4 (26), Yaz 1995, 77-80

Ozan-Aşıg Mektepleri Haggında Gaydler, 2 (15), Güz 1992, 6-9

Ölümden Ne Korkarsın, Korkma Ebedi Varsın, 4 (28), Kış 1995, 18

Ölümünün 50. Yılı Münasebetiyle Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı’nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirlerinden Örnekler, 6 (46), Yaz 2000, 79-86

Ölümünün Beşinci Yılı Münasebetiyle Mehmet Kaplan ve Halk Edebiyatı, 2 (9), Bahar 1991, 32-34

Ölümünün Birinci Yılında Ali Kemali, 5 (35), Güz 1997, 33-36

Ölümünün Birinci Yılında Mikail Azaplı, 2 (12), Kış 1991, 50-52

Ölümünün Ellinci Yılında Erzurum Türkülerine Ses Veren Sanatkar Hafız Faruk Kaleli, 5 (36), Kış 1997, 66-69

Ölümünün İkinci Yılında Dr. Mehmet Biray, 5 (36), Kış 1997,

Ölüm Uzakta, Ölüm Yakında, Ölüm Ortada, 7 (55), Sonbahar 2002, 45-48

Ömer Seyfeddin’in İki Hikâyesinde Halk Kültürü Unsurları, 3 (19), Güz 1993, 46-48

Ömer Seyfettin ve Bir Halk Hikâyesi Üzerine, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 77-85

Ömeroğlu’nun Haza Kitâbu Dâsitân-ı Muhammed’î, 4 (27), Güz 1995, 61-63

Önemli Düzeltme, 4 (26), Yaz 1995, 25

Özbek Destan Terennüm Düzeni, 3 (23), Güz 1994, 50-52

Özbek Türklerinin Destancılık Geleneği Üzerine Notlar, 7 (53), Bahar 2002, 78-93

Özbek Türklerinin İntizar Destanı, 1 (7) Eylül 1990, 45-47

Özbekistan Yer adları ve Halk Rivayetleri, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 60-65

Özbekistan’da Folklor Faaliyetleri, 3 (24), Kış 1994, 10-19

Özkul Çobanoğlu İle Halkbilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş Üzerine Bir Söyleşi, 6 (46), Yaz 2000, 111-115

Özyörük’ten Beş Şiir Çaldık..., 4 (28), Kış 1995, 6

Papaz Valentine, 2 (9), Bahar 1991, 35-36

Pertev Naili Boratav, 5 (38), Yaz 1998, 2

Pesendî ve Ortakçı Destanı, 5 (35), Güz 1997, 64-68

Peştemal Dokumacılığı, 2 (12), Kış 1991, 43-45

Polatoğlu’ndan Bir Şiir: Ağrın Alim, 2 (11), Güz 1991, 64

Postmodernizm ve Folklor, 5 (37), Bahar 1998, 158-159

Prof. D. Şükrü Elçin Hayatı ve Eserleri, 7 (52), Kış 2001, 6-9

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Ödül, 1 (5), Mart 1990, 47

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak İle Alevilik-Bektaşilik Üzerine.., 5 (33), Bahar 1997, 9-19

Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Türk Halk Edebiyatına Bakışı, 2 (9), Bahar 1991, 4-6, (Devamı: 18.sayıda)

Prof. Dr. Oktay Efendiyev: Safavı Devleti, Bir Kızılbaş Türk Devletiydi, 6 (44), Kış 1999, 91-99

Prof. Dr. Pertev N. Boratav’ın 1927-1944 Dönemi ve Atsız Mecmua’daki Yazıları, 6 (42), Yaz 1999, 6-30

Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ı Kaybettik, 5 (38), Yaz 1998, 3-4

Prof. Dr. Sadık Tural İle Folklor ve Halk Edebiyatı Kavramları Üzerine Mülakat, 2 (12), Kış 1991, 32-34

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu İle Efsane Üzerine Bir Konuşma, 2 (13), Bahar 1992, 32-35

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Konferansı, 1 (5), Mart 1990, 47

Prof. Dr. Şükrü Elçin İle Röportaj, 7 (52), Kış 2001, 10-16

Prof. Dr. Şükrü Elçin ve Türk Çocuk Oyunu Araştırmaları, 7 (52), Kış 2001, 17-23

Prof. Dr. Şükrü Elçin’den Ders Arası Notları, 7 (52), Kış 2001, 24-32

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları,  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını, İstanbul 1989, 180 s., 2 (11), Güz 1991, 59-61

Prof. Dr. Umay Günay İle Halkbilimi Çalışmalrı Üzerine Bir Konuşma, 3 (22), Yaz 1994, 2-4

Prof. Dr. Umay Günay’ın Özgeçmişi, 7 (56), 2002, 6-10

Propp Metodunun Rastgele Alınan Dört Türküden Hareketle Türk Halk Müziği Araştırmalarında Uygulanması Üzerine Bir Deneme, 3 (23), Güz 1994, 53-55

Qaqouz Destanlarında Kitabi-Dede Qorqud Motivleri, 5 (39), Güz 1998, 82-83

Qaraqalpaq Xalıq Dastanı Alpamıs’tın Variantları Haqqında, 6 (42), Yaz 1999, 58-61

Raglan’ın “Geleneksel Kahraman Kalıbı” ve Türk Hikâyeleri, 6 (45), Bahar 2000, 22-39

[Rahmani’den Bir Şiir]: Hayat, 3 (23), Güz 1994, 58

Rahmankul Bedribay, 7 (51), Güz 2001, 109-113

Ramazan Güngör ve Kopuzu İle Çaldığı Ezgiler, 3 (22), Yaz 1994, 46-48

Raptişah Köyünde Düğün Adetleri ve Düğün Türküleri, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 104-107

Refik Başaran’ın Türküleri, 3 (17), Bahar 1993, 33-36

Reyhanî’den Bir Şiir: Tekellüm, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 20

Rıtüeller ve Hıdrellez, 4 (26), Yaz 1995, 2-3

Risâle-i Cabbar Kulu’da Bülbülün Dinî Tasavvufî Mahiyeti, 2 (9), Bahar 1991, 28-31

Ritüel Kökenli Trakya ve Balkan Köy Seyirlik Oyunlarında Ölme-Dirilme, Kız Kaçırma Motifleri, 3 (22), Yaz 1994, 25-30

Ritüel, 5 (33), Bahar 1997, 106-111

Rizeli Şairlerle Bir Sohbet, 1 (7) Eylül 1990, 48-51

Rusya’da Folklor Faaliyetleri, 3 (20), Kış 1993, 3-13

Rüzgargülü-Windrose, 2 (11), Güz 1991, 62

Saçların Kara Dêl Midir ?.., 3 (24), Kış 1994,  2-3

Safranbolu Türküleri, 2 (10), Yaz 1991, 58-59

Sahalarda Bahar Bayramı -Ihıax-4 (25), Bahar 1995, 16

Sahnelenen Halk Oyunları’nın Çoğu Uydurma mı ? 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 8-10

“Saka” Adı Üzerine, 3 (19), Güz 1993, 33-34

Salur Kazan Kimdir? 7 (56), Kış 2002, 22-33

Samsun’un Aydoğdu Köyünde Derlenen Maniler, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 27-28

Sarı Kız Efsanesi ve Edremit Körfezi, 5 (34), Yaz 1997, 58-59

Sayın Yazarlarımıza Duyuru, 4 (27), Güz 1995, 58

Sayın Yazarlarımıza Duyurulur, 5 (37), Bahar 1998, 12

Sayın Yazarlarımıza Önemli Açıklama, 3 (23), Güz 1994, 17

Sayın Yazarlarımıza Önemli Duyuru, 3 (24), Kış 1994, 55

Sayın Yazarlarımıza Önemli Hatırlatma, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 5

Sayın Yazarlarımıza Önemli Hatırlatma, 5 (33), Bahar 1997, 130

Sayın Yazarlarımızın Dikkatine, 2 (13), Bahar 1992, 24

Saz Üzerine Efsaneler, 1 (8), Aralık, 1990, 44-47

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yapılan Halk edebiyatı Ve Folklor Konulu Lisans Tezleri, 4 (26), Yaz 1995, 84-86

Sempozyumlar: Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı Etnografya Sempozyumu, 1 (5), Mart 1990, 47

Settar Han Hikâyesindeki Motifler ve Formel Unsurlar-II, 6 (48), Kış 2000, 37-42

Settar Han Hikâyesinin İncelenmesi I, 6 (47), Güz 2000, 56-62

Settarhan’dan.., 1 (5), Mart 1990, 33

Sevdiğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi ve Türk Halk Hikâyeleri, 3 (23), Güz 1994, 24-30

Seyitbek Destanı Üzerine, 7 (51), Güz 2001, 28-41

Seyranî’nin Yayınlanmamış Şiirleri, 5 (38), Yaz 1998, 81-83

Sıraç Adı Üzerine, 1 (5), Mart 1990, 46

Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar, 6 (45), Bahar 2000, 15-21

Silvan’da Diş Hediği, 2 (12), Kış 1991, 38

Sivas’ta Âşıklık Geleneği Ve Âşık Ruhsatî Üzerine, 4 (27), Güz 1995, 52-53

Sivas’ta Fotoğraf Arkası Sözler, 1 (3), Eylül 1989, 8-9

Sivaslı Âşıklardan Yemek Destanları, 1 (7) Eylül 1990, 56-59

Sivaslı Cefaî’nin Baş Kafiyeli Şiirleri 7 (54), Yaz 2002, 107-110

Sivas Halk Kültürü ve Müjgan Üçer Bibliyografyası, 7 (56), Kış 2002, 136-147

Somuncu Baba Gerçeği ve Hacı Bayram-ı Veli İle İlişkisi, 1 (2), Haziran 1989, 13-14

Son Meddah Behçet Mahir’in Hikâye Repertuarı, 2 (9), Bahar 1991, 7-8

Sorgun’lu Demli Müftünün Bir Mülkiyeli Kaymakama Hitabı, 1 (5), Mart 1990, 27-29

Sorgunlu Halk Şairi Sıtkı Baba, 4 (28), Kış 1995, 75-80

Sosyal-Psikolojinin Halkbilimiyle İlgisi Ve Halk Biliminin Gençliğin Eğitimindeki Rolü ve Önemi Üzerine Bazı Düşünceler, 1 (5), Mart 1990, 41-43

Sovyet Orta Asyası’nda Aile Hayatının Bir Ritüeli: Sünnet, 4 (26), Yaz 1995, 69-74

Sözcüklerin Tanıklığı, 4 (27), Güz 1995, 9-11

Söze Başlarken, 1 (3), Eylül 1989, 1

_____, 1 (2), Haziran 1989, 1

_____, 1 (4), Aralık 1989, 1-2

_____, 1 (5), Mart 1990, 1-2

Sözlü Anlatımda Ara Söz: Türk Hikâye Anlatıcılarının Şahsi Değerlendirmelerine Ait Bir Durum İncelemesi, 7 (50), Yaz 2001, 86-104

Sözlü Gelenek Kültürü, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 6-7

Sözlü Kültür Geleneği Açısından Elazığ Bilmeceleri, 6 (43), Güz 1999, 13-18

Sözlü Kültür ve Folklor Kavramları Üzerine Düşünceler, 1 (3), Eylül 1989, 16-17

Sözlü Kültür ve Okul Öncesi Eğitimi, 1 (6), Haziran 1990, 51-52

Sudan Çıkan At, 5 (34), Yaz 1997, 60-62

Sümmanî’yi Anma Törenleri, 1 (7) Eylül 1990, 64

Sümmanî-Zülalî Karşılaşması, 1 (6), Haziran 1990, 64

“Şah Hetai İle Taclı Beyimin Hikâyesi” Hakkında Ne Bilirik ?, 6 (45), Bahar 2000, 60-62

Şairlerimiz ve Halk Hikâyelerimiz, 1 (8), Aralık, 1990, 37-39

Şairnameler Üzerine, 1 (4), Aralık 1989, 7 Devam: 16

Şamanizm ve Siyaset, 5 (34), Yaz 1997, 99-102

Şamanizm’de Evren ve Dünya Tasvirleri, 5 (35), Güz 1997, 50-55

Şamanizm’de Yerin Menşe’i, 5 (39), Güz 1998, 77-81

Şamanlar ve Şamanizm Hakkında, 5 (33), Bahar 1997, 20-21

Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp Dirilmeye, 7 (54), Yaz 2002, 75-85

Şanlıurfa Folklorunda Tekerlemeler, 4 (27), Güz 1995, 77-79

Şanlıurfa ve Musiki, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 48-51

Şanlıurfa’da Hoyrat ve Mani Okuma Geleneği ve Çağdaş Hoyrat  ve Maniler, 5 (33), Bahar 1997, 27-30

Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Bir Tanımına Doğru, 5 (33), Bahar 1997, 74-87

Şehit Destanı, 2 (11), Güz 1991, 42-43, (Devamı: 12. Sayıda

Şehit Destanı-2-, 2 (12), Kış 1991, 35-37

Şemsihan (...?....?), 3 (17), Bahar 1993, 53-54

Şu Destanı Hakkında, 2 (12), Kış 1991, 6-11

[Şükrü Lelik’ten Bir Şiir: ] Ağlarım, 2 (14), Yaz 1992, 25

Tahir Kutsi Makal, 6 (44), Kış 1999,

Tahrip edilen Türk Tarihi ve Bir Türkü, 2 (13), Bahar 1992, 18-21

Tandırnameler, 2 (14), Yaz 1992, 29-30

Tanıdığım Âşık Mehmet Yakıcı, 1 (5), Mart 1990, 6-7

Tanıtmalar: Ursula Reinhard, 1 (6), Haziran 1990, 55-56

Tanıtmalar- Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 3 (19), Güz 1993, 54-55

Tapmaca, 3 (24), Kış 1994, 42-44

Tarih Araştırmalarında Sözlü Kaynakların Önemi ve Fıkralardan Tarihi Öğrenmek, 7 (52), Kış 2001, 79-86

Tarih İçinde Ud-ı, 4 (26), Yaz 1995, 8-16 Ek: 27. sayıda

Tarih içinde Ud-II, 4 (27), Güz 1995, 20-24

Tarihi Kaynaklar Işığında Nevruz’un Menşei Meselesi, 5 (37), Bahar 1998, 90-104

Tarihi Şahsiyetlher Hakkında Yaratılan Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir Durum İncelemesi: Âşık Paşa Örneği, 7 (54), Yaz 2002, 111-118

Tarihi Türk erkek Kıyafetleri, 3 (19), Güz 1993, 40-45

Tarihimizde Ağaç ve Yozgat Yöresindeki Ulu Ağaçların Öyküleri, 2 (16), Kış 1992, 43-45

Tarihimizde ve Kültürümüzde Elmalı, 1 (8), Aralık, 1990, 4-7

Tasarrufla İlgili Atasözleri, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 13

Taşlıca  Köyü (Akseki-Antalya) Manileri II, 3 (18), Yaz 1993, 59-63, (Devamı 19. sayıda)

Taşlıca Köyü (Akseki-Antalya) Manileri III, 3 (19), Güz 1993, 52-53

Taşlıca Köyü (Akseki-Antalya) Manileri, 3 (17), Bahar 1993, 59-60, (Devamı Gelecek sayıda)

Taşlıova-Reyhanî Karşılaşması, 1 (6), Haziran 1990, 58-59

Taşpınar (Sorgun Yozgat) Bilmeceleri, 2 (11), Güz 1991, 55-58

Tatar Folklorundan Örnekler, 5 (34), Yaz 1997, 26

Tatar Toponomik Efsanelerinden Bir Örnek, 5 (33), Bahar 1997, 129-130

Tatarlarda Sabantoy, 5 (38), Yaz 1998, 44-45

Tavşanlı İğne Oyaları, 3 (17), Bahar 1993, 25-27

Tekerlemelerin Kökeninde Şamanizm Unsurları, 5 (37), Bahar 1998, 114-120

Teker Teker Tekerlemeler: Gülünçlük, Alaysama ve Sıradanlık Üzerine Gözlemler, 7 (55), Sonbahar 2002, 8-14

Tekke Şiiri Hakkında Birkaç Söz, 1 (2), Haziran 1989, 2-3

Tepegöz Dobruca Masalları, 1 (6), Haziran 1990, 57

The Bırth Of  Hero ın Turkıc Epics, 7 (49), Bahar 2001, 16-26

Tıva Türklerinin Alkışları (Algış-Yöreel) Üzerine Notlar, 7 (56), Kış 2002, 166-178

Tire Yöresi Yağmur Duası Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme, 7 (56), Kış 2002, 56-52

Tokat Yöresinde Derlenmiş Halk Edebiyatı Ürünleri, 4 (28), Kış 1995, 46-50

Tomarza’dan Derlenen Bir Masal: Kadının Fendi Erkeği Yendi, 7 (54), Yaz 2002, 130-131

Törelerimizde “Kalın” (Başlık) Âdeti,  2 (12), Kış 1991, 39-42

Trabzon Manilerinde Sosyal Hayat, 2 (13), Bahar 1992, 39-42

Trabzon Manilerinde Sosyal Hayat-2-, 2 (14), Yaz 1992, 22-25

Trabzon Yöresi Ağıtları, 3 (23), Güz 1994, 18-23

Trabzon Yöresinde Bazı İnanmalar, 5 (39), Güz 1998, 35-37

Trabzon, Bakü, Merv, Kızıl-Orda, Jambil, Gagauz, Düğünlerinde Gelin-Güvey Motifi, 3 (24), Kış 1994, 20-28

Tradıtıonal Famıly Holidays and Rıtual Folklore Of Karakalpak Reople, 5 (35), Güz 1997, 17-22

TRT ve Türk Halk Müziği Derlemeleri, 1 (3), Eylül 1989, 7

TRT ve Türkistan Müziği, 1 (2), Haziran 1989, 5

Tufan’ın Kuşları ve Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanındaki Bazı Kuşlar, 6 (42), Yaz 1999, 53-57

Tulum Hoca Hikâyesi Hakkında, 2 (10), Yaz 1991, 43-48

Tunus’un Folklor Dergisi: Halk Gelenekleri ve Sanatları Defteri, 6 (47), Güz 2000, 5-10

Turfan Halk Koşmaları (Turpan Helk Koşakliri), 5 (33), Bahar 1997, 125

Turkische Sagen Und Volkslyrik, 4 (27), Güz 1995, 51

Tür, 5 (33), Bahar 1997, 96-98

Türk Ağaç Kültü İnancının Deded Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları, 6 (47), Güz 2000, 22-30

Türk Anlatım ve Gösterim Geleneği İçinde Özay Gönlüm’ün Yeri, 7 (53), Bahar 2002, 39-55

Türk atasözlerinde Geçen Deyimler, 7 (51), Güz 2001, 136-140

Türk Balesi’nde Folklor Unsurlarından Yararlanma, 5 (38), Yaz 1998, 84-87

Türk Bitiği, 6 (43), Güz 1999, 83-85

Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları, 5 (39), Güz 1998, 139-140

Türk Destan Kahramanları ve Köroğlu, 5 (39), Güz 1998, 46-52

Türk Destan ve Masallarında Şekil Değiştirme (Kuş Şekline Girme) Motifi, 1 (5), Mart 1990, 35-37

Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri, 6 (48), Kış 2000, 5-17

Türk Destanlarında Alp Tipi At, 7 (56), Kış 2002, 153-157

Türk Destanlarındaki Aşerme (yerikleme) Motifinin Destan Kahramanları Üzerindeki Etkisi ve Hayvan Ata (Ecdat) İnancıyla Olan Bağlantısı, 5 (34), Yaz 1997, 78-81

Türk Dili’nin Tunus’taki Tarihi: Örnekler ve Evreler, 7 (53), Bahar 2002, 126-160

Türk Dilli Halklarda Ozan-Âşık Sanatı ve Onun Milli Hususiyetleri, 3 (20), Kış 1993, 42-51

Türk Düğün Geleneği İçinde Karakeçili Türk Düğününün Ritüel Açıdan Değerlendirilmesi, 6 (46), Yaz 2000, 92-100

Türk Dünyası Folklorunda Yeni Yöntem Arayışları, 5 (33), Bahar 1997, 3-8

Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ, Ankara  200, 144 s., 7 (50), Yaz 2001, 105-106

Türk Dünyası Nevruz Açık Hava Müzesi, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 3-5

Türk Dünyası Tarih Çalışmalarında Halk İnançlarının Önemi, 6 (44), Kış 1999, 88-90

Türk Dünyası ve Vatan Şuuru, 1 (4), Aralık 1989, 23-24 (Devamı: 32

Türk Dünyasında “Nevruz” Kitapları, 4 (25), Bahar 1995, 19-21

Türk Dünyasında Hdırellez Kutlamaları ve İşlevleri, 7 (54), Yaz 2002, 35-38

Türk Edebiyatı İçinde Âşık Edebiyatının Yeri, 1 (2), Haziran 1989, 16-18

Türk Edebiyatında Etiolojik (Neden Sonuç Açıklayıcı) Hayvan Masalları, 3 (24), Kış 1994, 45-47

“Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri” 5 (39), Güz 1998, 136-138

Türk Edebiyatının Birliği Üzerine Yazılmış Bir Makale ve Düşündürdükleri, 4 (28), Kış 1995, 7-11

Türk Ergenekon/Nevruz Bayramı ve Kaygusuz Abdal’da“Bir Nevruz Sabahı”, 3 (17), Bahar 1993, 9-12

Türk Folkloru Araştırmalarının Problemleri, 2 (11), Güz 1991, 13-21

Türk Folklorunda Hıdırellez, 2 (14), Yaz 1992, 32-33, (Devamı: 31

Türk Halk Bilimi Çalışmalarında Eşmetin (Varyant) ve Benzer Metin (Versiyon) Sorunu, 6 (42), Yaz 1999, 2-5

Türk Halk Biliminin Seçkin Bilim İnsanı Prof. Dr. Umay Günay İle Söyleşi, 7 (56), Kış 2002, 15-18

Türk Halk Çalgıları,  -1- Sataer (Setar-Sitar), 1 (3), Eylül 1989, 15

Türk Halk Çalgıları,  -2- Kanayi (Kanai), 1 (4), Aralık 1989, 21

Türk Halk Çalgıları,  -3- Kumul Gicek, 1 (5), Mart 1990, 34

Türk Halk Çalgıları,  -4- Balaman (Balaban-Mey), 1 (6), Haziran 1990, 34

Türk Halk Çalgıları,  -5- Dutar, 1 (7) Eylül 1990, 52-53

Türk Halk Çalgıları,  -6- Cimon-Cibon, 1 (8), Aralık, 1990, 43

Türk Halk Çalgıları,  -7- Nağra, 2 (9), Bahar 1991, 45

Türk Halk Çalgıları,  -8- Dolan Revabı, 2 (10), Yaz 1991, 36

Türk Halk Çalgıları,  -9- Sapayi, 2 (11), Güz 1991, 41

Türk Halk Geleneğindeki Doğum Sonrası Uygulamalara Bir örnek: Tuzlama, 7 (52), Kış 2001, 93-100

Türk Halk Hikâyeleri Konusunda Yapılan Çalışmalar Hakkında Düşünceler, 2 (12), Kış 1991, 59-63

Türk Halk Hikâyeleri ve Yas, 3 (22), Yaz 1994, 40-45

Türk Halk Hikâyelerinde Âşık İmajı, 5 (36), Kış 1997, 82-86

Türk Halk Hikâyelerinin Canlı Gösterim (=Performance Orıented) Olarak İncelenmesi, 5 (37), Bahar 1998, 107-113

Türk Halk Hikâyelerinin Tarihi Gelişmesi, 1 (6), Haziran 1990, 35-36

Türk Halk İnançlarında Hususiyle Doğu Anadolu’da ve Orta Toroslar’da Kırk Motifi, 3 (22), Yaz 1994, 15-21

Türk Halk Mimarisi Sempozyumu, 1 (5), Mart 1990, 48

Türk Halk Müziği Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Tartışmalar, 2 (15), Güz 1992, 28

Türk Halk Müziğinin Meseleleri Üzerine Dr. Turgut Günay’ın Nida Tüfekçi ile Yaptığı Bir Sohbet, 5 (39), Güz 1998, 53-56

Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, 1 (5), Mart 1990, 48

 Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Düzenlendi, 1 (6), Haziran 1990, 53-54

Türk Halk Oyunlarının Tasnifi, 1 (3), Eylül 1989, 12-14

Türk Halk Şiiri, 3 (23), Güz 1994, 59-63

Türk Halk Şiirinde Ölüm Sonrası Dilekler, 3 (21), Bahar 1994,  57-63

Türk Kahramanlık Destanlarında İç Mücadele ve Yakın Akrabaları Tarafından İhanete Uğrayan Kahraman, 6 (44), Kış 1999, 18-23

Türk Kültürü Araştırmaları Doğu ve Güneydoğu Anadolu-1- 2 (9), Bahar 1991, 53

Türk Kültürü İçinde Geleneksel Bolu Evlenme Âdetlerinin Yeri, 5 (40), Kış 1998, 15-30

Türk Kültüründe “Yel” Kavramı Üzerine, 4 (31-33), Güz-Kış 1996, 86-89

Türk Kültürünün Geleneksel Sporlarından Biri Olan Tüfek Atıcılığının XVIII. Yüzyıl Divan Şiirine Yansımaları, 7 (56), Kış 2002, 183-195

Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Baytarnameler, 5 (38), Yaz 1998, 52-54

Türk Maddi Kültür Çalışmalarında Bir anıt Eser ve Henry Glassıe’nin Düşündürdükleri, 3 (22), Yaz 1994, 11-14

Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır’dan Hızır’a Geçiş, 7 (54), Yaz 2002, 30-34

Türk Mitolojisinde Kuşlar, 6 (42), Yaz 1999, 83-88

Türk Mutfağı, 1 (3), Eylül 1989, 20-21

Türki Dilli Halklarda Halk Aydımlarının Özellikleri, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 74

Türkî’den Özyörük’e, 4 (28), Kış 1995, 23

Türk-İslâm Medeniyeti Dairesi ve Sonrası, 2 (10), Yaz 1991, 7-10

Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası Üzerine III, 5 (33), Bahar 1997, 118-124

“Türkiye Türkçesinde Ağıtlar”, 2 (9), Bahar 1991, 48-49

Türkiye Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesinde Dualar (Alkışlar) ve Beddualar (Kargışlar), 5 (38), Yaz 1998, 74-80

Türkiye ve Azerbaycan Halk Müziklerinde Usullerin Karşılaştırılması, 6 (43), Güz 1999, 47-50

Türkiye ve Azerbaycan Sahasında Bilmece Türü, 7 (50), Yaz 2001, 78-85

Türkiye ve Kazakistan’da Yaşayan Âşıklık Geleneği’nin Değişmeyen Unsurlar Açısından Karşılaştırılması, 7 (54), Yaz 2002, 68-74

Türkiye ve Türkmen Masallarının Genel Özellikleri, 4 (26), Yaz 1995, 28-30

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Kaynaklarından Hareketle Halk Şiirinde Varsağı Ve Bir Tarif Denemesi, 4 (26), Yaz 1995, 51-54

Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, 3 (18), Yaz 1993, 18-21

Türkiye’de Bazı Yerlerde Geçim Kaynakları - Bir Folklorik Ekonomi Denemesi-, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 57-60

Türkiye’de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri 1, 3 (21), Bahar 1994, 2-15

Türkiye’de Folklor Hareketlerine Kısa Bir Bakış, 2 (9), Bahar 1991, 16-18

Türkiye’de Halk, Folklor ve Halk Edebiyatı Terimleri, 5 (36), Kış 1997, 23-30

Türkiye’de Nasreddin Hoca Konulu Çalışmalar, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 32-41

Türkiye’de Nevruz Kutlamaları, 6 (42), Yaz 1999, 39-52

Türkiye’de Siyasal Parti Kültürü, 7 (56), Kış 2002, 53-74

Türkiye’ye Yerleşen Afganistan Kazaklarından Derlenmiş Tekerleme, Bilmece ve Ata Sözleri, 7 (53), Bahar 2002, 71-77

Türkler Almanya’nın Sosyal ve Kültürel Yapısının Bir Güvencesi mi ?, 7 (53), Bahar 2002, 168-171

Türkler ve Korelilerin Türeyiş Efsanelerini Mukayese Çalışması, 4 (27), Güz 1995, 34-36

Türklerde “Ad Verme Geleneği” ve “Hektor”, 3 (22), Yaz 1994, 5-7

Türklerde Armaların Ortaya Çıkışı ve Yayıldığı Sahalar, 3 (20), Kış 1993, 52-54

Türklerde Hıdırellez Geleneği, 7 (54), Yaz 2002, 39-54

Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgili Rit ve Ritüeller 7 (54), Yaz 2002, 86-101

Türklerin Kullandığı Armalar, 3 (21), Bahar 1994, 40-44

Türklerin Yılbaşı Özgürlük Günü Bayramı, 5 (36), Kış 1997, 2-4

Türkmen Edebiyatı Tarihi 1.Cilt (Orta Asırlar Devrinin Edebî Mirası) İlim ve Neşriyatı, Aşgabat  1975, 480, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 175-178

Türkmen Saçağı, 2 (16), Kış 1992, 37-39

Türkmen Şairlerinden Âşıkî , 2 (9), Bahar 1991, 60-61

Türkmenistan Halk Sufizmine Dair Notlar-I, 4 (26), Yaz 1995, 23-25

Türkmenistan Halk Sufizmine Dair Notlar-II, 4 (27), Güz 1995, 17-19

Türkmenistan Şairlerinden Miskin Kılıç, 1 (8), Aralık, 1990, 48-50

Türkmenistan, Yakın ve Orta Doğu Ülkelerinde Avşarlar, 5 (38), Yaz 1998, 55-56

Türkmenistan’dan Gül Senüber Hikâyesi, 3 (21), Bahar 1994,  52-56

Türkmenler Arasında Ali Şir Nevai Hakkında Anlatılan Halk Destanları I, 5 (39), Güz 1998, 57-76

Türkmenler Arasında Ali Şir Nevai Hakkında Anlatılan Halk Destanları-2, 5 (40), Kış 1998, 50-57

Türk-Uygur Hikâyelerinde Cinsellik ve Albeni Meselesi, 3 (20), Kış 1993, 39-41

Türkülerimizde Turnalar, 1 (3), Eylül 1989, 22

Tütün Geceleri’nin Türk Kültür Hayatındaki Yeri, 5 (36), Kış 1997, 31-33

Ulu Şehriyar’ın Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle, 3 (21), Bahar 1994, 78-80

Uluğ Türkistan’da Halk Sufizmi (Kırgızistan), 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 52-56

Uluğ Türkistan’da Halk Sufizmi (Kırgızistan)-II, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 90-94

Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi Sorunu ve Tunus El Sanatları, 7 (51), Güz 2001, 114-118

Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi ve Türk El Sanatları 7 (54), Yaz 2002, 5-10

Ural Batır, Akbuzat ve Köroğlu Destanları Arasındaki Benzerlikler, 7 (49), Bahar2001, 13-15

Ural Batır, Kitabi-Dede Qorqud Ve Maaday Qara Eposlarında Qedim Türk Meişet Tesvirleri, 6 (43), Güz 1999, 34-36

Uygur Folklorunda Nevruz Kutlamaları, 7 (53), Bahar 2002, 16-22

Uygur Halk Koşakları, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 29

Uygur Halk Masalları ve Koşakları’nın Düşündürdükleri, 1 (4), Aralık 1989, 29 (Devamı: 32.sayıda)

Uygur Türklerinde Karikatür, 6 (48), Kış 2000, 48-51

Uyku Duaları Üzerine Bir Deneme, 2 (15), Güz 1992, 33-34

Üç Çin Efsanesi, 5 (35), Güz 1997, 97-99

Ülkeler Yığıncağı’ndan..., 1 (5), Mart 1990, 48

Ünye Efsaneleri, 6 (44), Kış 1999, 121-122

Ürgüplü Refik Başaran, 2 (10), Yaz 1991, 49-53

Üsküp’te Düğün Adetleri, 4 (27), Güz 1995, 73-74

Vahib Ümmi, 1 (8), Aralık, 1990, 11-15

Vâkı’ât-ı Sultan Cm’de Batı Kültürü Hakkında Bazı Egzotik Dikkatler, 7 (52), Kış 2001, 72-78

Vatan Derdi Yurt Derdi- Ahıska Türkleri’nin Sürgün Folkloru, 2 (9), Bahar 1991, 19-20

VI. Cildin Dizini, 6 (48), Kış 2000, 93-96

Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi, 7 (55), Sonbahar 2002, 115-118

William John Thoms ve “Folklor” Başlıklı Yazısı, Bize Gelen Dergiler 5 (36), Kış 1997, 92

Wolfram Eberhard ve Güneydoğu Âşık Hikâyeleri, 5 (38), Yaz 1998, 9-18

XIII. VE XIV. Yüzyıllarda Moğollar Arasında At Kurban Etmenin Bir Şekli, 6 (44), Kış 1999, 123-127

XIII. Yüzyılda Latin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük, 7 (54), Yaz 2002, 25-29

XIX. Asır Şiirlerinden Kütahyalı Arifi ve Bilinmeyen Şiirleri, 6 (43), Güz 1999, 61-66

XIX. Yüzyıl Sonu Osmanlı Belgelerine Göre Dini Bayram ve Nevruz Tebrikleri, 7 (53), Bahar 2002,  23-24

Yadımdasız, 2 (11), Güz 1991, 44-45

XV. Yüzyılda Yazılmış Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuâsı ve Aydınlı Visâli’nin Bilinmeyen Şiirleri, 7 (56), Kış 2002, 75-94

Yahya Kemal’in Şiirlerindeki Halkbilimi Unsurları Üzerine Bir Deneme, 6 (44), Kış 1999, 100-104

[Yahya Şükrü Lelik’ten Bir Şiir: ] Kilis Kız Öğretmen Lisesinde Okuyan Kızlarım; Naime, Asiye ve Meryem İçin Yazılan Şiir, 2 (13), Bahar 1992, 63

Yakutistan’da Folklor Faaliyetleri, 3 (23), Güz 1994, 37-41

Yakutların Menşei Meselesi, 2 (13), Bahar 1992, 47-48

Yakutların Menşei Üzerine Bir Destan Metni, 2 (15), Güz 1992, 16-18

Yaşayan Bir Atlı-Kültür Geleneği: Anadolu Göçer Kültürü, 2 (14), Yaz 1992, 16-21

Yaşayan Saz Şairlerimizden Âşık Mevlüt İhsani’nin Bir Şiiri Üzerine , 2 (14), Yaz 1992, 37-39

Yazarımız Doç. Dr. Metin Ergun Mecliste, 6 (43), Güz 1999, 2

Yazarlarımıza Hatırlatma, 3 (21), Bahar 1994, 80

Yeni Azerbaycan Alfabesinde Anıtlaşan Fuzûlî, 5 (37), Bahar 1998, 16

Yeni Bir Millet Yaratmak, 2 (9), Bahar 1991, 2-3

Yerli Türk Edebiyatımızın Tarihi Gelişmesine Açıklık Getiren Yeni Buluşlar, 3 (19), Güz 1993, 10-12

Yeşilyurt Mekikli Dokumaları, 5 (41), Bahar 1999, 54-56

Yirmibirinci Yüzyılda Kültür ve Müzik Sempozyumu, 2 (16), Kış 1992, 36

Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, 7 (51), Güz 2001, 65-74

Yoksul Derviş ve Yunusca’sı, 5 (34), Yaz 1997, 2-4

Yozgat Çevresinde Söylenen Şükran Türküsü, 1 (6), Haziran 1990, 63

Yozgat Efsaneleri, 1 (6), Haziran 1990, 62 (Devamı: 59

Yozgat Fakıbeyli Manileri, 3 (20), Kış 1993, 63

Yozgat Gökçekışla Fıkraları, 3 (20), Kış 1993, 61-62

Yozgat Halayı ve Türküsü, 3 (24), Kış 1994, 54-55

Yozgat Manileri, 3 (23), Güz 1994, 63

Yozgat Mutfağında Mahalli Ekmekler, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 98-100

Yozgat Ninnileri, 2 (15), Güz 1992, 35-37

Yozgat ve Civarında Kullanılan Mutfak, Ev ve Giyim Eşyalarının İsimleri, 2 (16), Kış 1992, 46-47

Yozgat Yöresi Halı ve Kilim Nakışları, 3 (18), Yaz 1993, 51-52

Yozgat Yöresinde Dini Bayram Hazırlığı, Kutlaması ve Mezar Ziyaretleri, 5 (33), Bahar 1997, 139-144

Yozgat’ta Cirit Oyunu ve At Yarışları, 5 (40), Kış 1998, 58-63

Yozgat’ta Gençlerin Askere Uğurlanışı, 1 (2), Haziran 1989, 15

Yozgat’ta Göz Değmesi’ne Karşı Alınan Tedbirler, 4 (31-32), Güz-Kış 1996, 173-174

Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, 3 (24), Kış 1994, 60-61

Yozgat’ta Manda Kültürü ve Gökçekışla Köyünden Bir Fıkra, 3 (22), Yaz 1994, 58-60

Yozgat’tan Derlenen Beddualar, 2 (9), Bahar 1991, 62-63

Yozgat’tan Derlenen Beddualar-2 (10), Yaz 1991, 60-62

Yozgatlı Âşık Yükselî, 6 (45), Bahar 2000, 63-64

Yozgatlı Halk Şairi Nâzi Üzerine, 2 (14), Yaz 1992, 39-40

Yozgatlı Hüznî Divanlarından Seçmeler Üzerine, 1 (8), Aralık, 1990, 60-61

Yozgatlı Hüznî’den Bir Kıta, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 31

Yozgatlı Hüznî’den Bir Şiir: 1 (6), Haziran 1990, 15

Yozgatlı Hüznî’nin Hizbî Mahlaslı Bir Şiiri, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 3

Yozgatlı Hüznî’ye Göre Şair ve Şiir, 1 (6), Haziran 1990, 30-33

Yozgatlı Karacaoğlan  (Yüzyıl)[dan Bir Şiir: ] 1 (8), Aralık, 1990, 7

Yozgatlı Nazî’den Bir Şiir, 1 (2), Haziran 1989, 30

Yozgatlı Nazî’den İki Şiir, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 29

Yozgatlı Şair  Kasım Kazancıklıoğlu, 1 (8), Aralık, 1990, 58-59

Yozgatlı Zârî (1852-1941) [den Bir Şiir: ] 1 (8), Aralık, 1990, 54

Yrd. Doç. Dr. Himmet Biray Akademik Kişiliği, Şiirleri ve Bir Dostun Ardından..., 4 (28), Kış 1995, 2-5

Yugoslavya’nın Kosova Bölgesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Ders Plân ve Programlarında Türk Halk Edebiyatının Yeri, 2 (9), Bahar 1991, 21-23

Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması, 7 (54), Yaz 2002, 127-129

Yunus Emre Neden Kalıcıdır, 1 (1) , Ocak - Şubat - Mart 1989, 14-16

Yunus Emre’de Çevre Düşüncesi, 2 (13), Bahar 1992, 7-9

Yunus Emre’de İnsan Telâkkisi, 2 (11), Güz 1991, 2-5

Yunus Emre Hayatı-Eserleri ve Şiirlerinden Örnekler, 2 (9), Bahar 1991, 47-48

Yurt Dışına Yönelik Kültür Faaliyetleri Hakkında, 1 (4), Aralık 1989, 5-6

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının İçinde Yaşadıkları Toplumlara Entegre Olmasındaki Engellerden Biri Olan Dil Problemi, 4 (29-30), Bahar-Yaz 1996, 67-69

Yusuf-Ahmet Destanı’nın Önsözü, 3 (17), Bahar 1993, 37-41

Yürüyüş Marşı, 5 (35), Güz 1997,

Zaralı Destancı Şairler, 7 (56), Kış 2002, 130-135

Ziya Gökalp’e Göre Tezhip, Klasik, Halk Klasiği ve Nasreddin Hoca, 1 (7) Eylül 1990, 9-13

[Ziya Gökalp’ten Bir Şiir: ] 2 (9), Bahar 1991, 23

Züleyha’nın Aşk Derdi, 7 (55), Sonbahar 2002, 107-109