MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Ücretli Hakemlik Uygulaması

Millî Folklor dergisinin çeyrek asrı ve 100 sayıyı aşan yayın sürekliliği ve bilimsel açıdan güvenilirliği, dizinlendiği diğer 9 alan indeksinin yanında 2007 yılından itibaren WoS kapsamındaki A&HCI indeksine alınması, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında (SBVT) dizinlenmesi ve akademik alanda gerek Türk üniversitelerinin görünürlüğüne katkı sağlaması gerekse Türkiye kaynaklı uluslararası yazıların çoğaltılmasına yönelik tedbirlere istinaden yayımladığı yazıların ÜBİTAK/ULAKBİM ve ilgili üniversiteler tarafından maddi ödüllerle de desteklenmesi gibi nedenler, dergimize olan talebi son yıllarda bir hayli artırmıştır.
Bu taleplere olumlu cevap verebilmek için her sayıda daha fazla makale yayımlamamız nedeniyle derginin genişleyen hacmi maliyeti artırmış, buna karşılık e-millifolklor’da bütün yazıların ücretsiz erişime açılması derginin zaten sınırlı olan gelir kaynaklarını iyice daraltmıştır.
Bütün bu gerekçeler sonucu dergiye gelen ve hakemler tarafından raporlandırılması gereken yazıların çokluğuna karşılık hakemlerimizin sayıca azlığını, iş yoğunluğunu ve yeni hakem bulma zorluğunu dikkate alan Millî Folklor Genel Kurulu, 2010 yılında gerçekleşen Yuvarlak Masa Toplantısında bütün hakemliklerin ücretli yapılmasına, 2014 yılındaki toplantısında ise dergiye gönderilen yazılardan “Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti” alınmasına karar vermiştir.
Bu kararlar doğrultusunda, gönderilen yazıların Editörlük Birimi ve Yayın Kurulu tarafından incelemeye alınabilmesi için yazarlardan KDV dâhil 100 TL Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti talep edilir. Ön incelemede yazılar, ilk olarak editörlük ofisi tarafından biçim uygunluğu açısından değerlendirilir; yazılardan yayın ilkelerine uymayanlar için düzeltme talep edilir. Bu süreci geçen makaleler, yazarları gizlenmiş olarak 24 bilim insanından oluşan Yayın Kurulu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda hakeme gönderilmesi uygun bulunan yazılar için KDV dâhil 400 TL Hakemlik Ücreti talep edilir. Ücretin yatırılmasından itibaren başlatılan süreçte yazılar öncelikli olarak iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakemden görüş istenir.
Gönderilen yazılardan ilk aşamada Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti olarak alınan KDV Dâhil 100 TL hiçbir şekilde geri ödenmez. 400 TL Hakemlik Ücreti şu şekilde değerlendirilir:
1)    72 TL Maliye’ye vergi olarak ödenir.
2)    Her Hakeme KDV dâhil 100’er TL Hakemlik Ücreti ödenir.
Buna göre, iki hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=272 TL,
Üç hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=372 TL’dir
Sürecin sonunda hakemler tarafından reddedilen yazılar için yazarlarına şu şekilde geri ödeme yapılır:
İki hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-272=128 TL,
Üç hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-372=28 TL yazarın banka hesabına havale edilmek suretiyle iade edilir.  
Para iadesi ile birlikte yazarların e-posta adreslerine hakem raporları gönderilir.
İki hakemin olumlu görüşüyle yayımlanan yazılardan dergiye 128 TL, üç hakemin incelemesi sonucu yayımlanan yazılardan 28 TL gelir elde edilir.
“Öz”lü yazılardan elde edilen bu gelir, aynı zamanda e-millifolklor olarak yayımlandığı için basılı nüshadan yeteri kadar gelir elde edemeyen ve başka bir kurum veya kuruluş tarafından hiçbir ad altında desteklenmeyen dergimizin basım, dağıtım giderleri ile öğrencilere ve yabancı yazarlara ait yazıların hakemlik masrafları ve diğer vergi ve benzeri giderlerde kullanılır.
Dergimiz 18 TL’si Maliye’ye vergi olarak verilen 100 TL Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti dışında, hakemlere gönderilmeyen ve basılmayan hiçbir yazıdan gelir elde etmemekte ve yazarından hiçbir ad altında ilave para talep etmemektedir.
Ayrıca, dergimizde yayımlanan fakat “öz”lü yazı niteliğinde olmayan tanıtma, haber, çeviri gibi TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından para ödülü ile desteklenmeyen yazılardan, buna bağlı olarak TÜBİTAK/ULAKBİM teşvik ödülü kapsamı dışında kalan yabancı yazarlardan ve TÜBİTAK/ULAKBİM’den para ödülü alsalar da her seviyedeki öğrencilere (lisans, yüksek lisans veya doktora) ait özlü yazılardan Yayın Kurulu Ön İnceleme ve Hakemlik Ücreti alınmaz.