MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
12. Sayı