MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
42. Sayı