MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
47. Sayı