MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
52. Sayı