MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
57. Sayı