MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
69. Sayı