MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
79. Sayı